Wikistipend/Dokumentere Rallarvegen

Fra Wikimedia Norge

status fullført

Dokumentere Rallarvegen
Med foto og dronevideo, dokumentere historiske og fredede bygninger og annen infrastruktur som ligger langs Rallarvegen og Bergensbanen.
søker(e)

startdato

 • 15. juli 2018

sluttdato

 • 15. desember 2018

sum

 • 8000

opprettet 2. februar 2018

Prosjektbeskrivelse

Rallarvegen

Rallarvegen er en historisk anleggsvei som går (delvis) parallellt med Bergensbanen, fra Haugastøl til Voss. Langs veien ligger flere verneverdige og histriske bygninger som har blitt brukt til anlegg og drift av høyfjellspartiet på Bergensbanen. Det er også broer og annen infrastruktur tilknyttet Bergensbanen. Det finnes få bilder av bygningene og traseen under fri lisens (Rallarvegen på Commons). Prosjektet har som mål å dokumentere med foto og video deler av traseen og bygningen langs vegen. I utgangspunktet mellom Finse og Kleiva bru (cirka 40 kilometer vei). Arbeidet skal gjøres med ordninær foto og drone. Vi er to søkere, en erfaren Wikipedianer og fotograf, og en erfaren fotograf og droneflyger.

Prosjektplan

Fargernut er en av de tidligere vokterboligene langs Bergensbanen

Den snøfrie sesongen for Rallarvegen er fra slutten av juli til midten av september. Tidspunktet for prosjektet vil være avhengig av vær og tilgjengelighet til deltakerne.

Aktiviteter

Kleiva bru, hvor Rallarvegen skiller lag med Bergensbanen. Foto: Tore Sætre
 • Opplæring / trening på droneflyging
 • Kartlegge aktuelle bygninger og andre objekter som er aktuelle for prosjektet.
 • Kartlegge regler for droneflyging i området (foreløpig kartlegging viser at det kun er rundt Finse, nærmere bestemt Finse Biotopvernområde, at det er begrensninger).
 • Søke om tillatelse til droneflyging ved Finse, den delen som er nasjonalpark
 • Reise Oslo-Finse, sykkel på Rallarvegen fra Finse til Voss, Myrdal eller Flåm. Foto og video underveis. Retur til Oslo
 • Etterarbeid og opplasting til Commons.

Bistand fra Wikimedia Norge

For å gjennomføre planen søker vi Wikimedia Norge om følgende bistand:

 • Bruk av Wikimedias drone til opplæring og trening (før avreise)
 • Wikimedia Norge søker om tillatelse for droneflyging i Finse biotopvernområde
 • Lån av Wikimedias drone under turen
 • Økonomisk støtte til reise, opphold og leie av sykkel

Budsjett

Prosjektet dekker 40 kilometer mellom Finse og Myrdal
 • Tog Oslo-Finse, Flåm/Myrdal/Voss-Oslo: 2000 kroner (per person)
 • Leie av sykkel: 800 kroner (per person)
 • Overnatting: 2x1200 = 2400 kroner (per person)
 • Sum: 5200 kroner x 2 personer= 10400 kroner
 • Vi søker om samlet pengestøtte på 8000 kroner.


Notater og referanser