Wikistipend/Festivalfoto under Fjordsteam 2018

  Fra Wikimedia Norge

  status avvist

  Festivalfoto under Fjordsteam 2018
  Fjordsteam går av stabelen i Bergen i august 2018. Jeg ønsker å fotografere veteranfartøyer, dampkjøretøyer, veteranbiler, busser og brannbiler, motorer, dampkjøretøyer, landbruksmaskiner, militærkjøretøyer, veteranfly under festivalen.
  søker(e)

  startdato

  • 2. august 2018

  sluttdato

  • 15. desember 2018

  sum

  • 5.000 kroner

  opprettet 13. februar 2018

  Prosjektbeskrivelse

  • Fjordsteam er en festival som samler veteranfarkoster fra Skandinavia og Storbritania. I 2018 foregår festivalen i Bergen, og vil være kraftig utvidet sammenlignet med tidligere år. Det kommer til å være en stor mengde dampdrevne maskiner fra England på årets festival.
  • Formålet med prosjektet er å fotografere og dokumentere fartøyer og andre maskiner og laste bildene opp med fri lisens på Commons. Dersom forholdene tillater der kan det være aktuelt å filme med drone. I så tilfelle søker jeg om å låne Wikimedia sin drone.
  • En bieffekt av at det blir tilgjengelig foto av disse objektene er at det kan bli skrevet flere artikler om kulturminner.

  Eksempler på lignende festivaler: c:Category:Kyststevnet 2014, c:Category:Fjordsteam Bergen 2013 og c:Category:Nordsteam 2005

  Prosjektplan

  1. Forberedelser, kartlegge deltakere og planlegge dagene under festivalen
  2. Kartlegge muligheter for foto fra noen av byningen som ligger rundt Vågen, f.eks. Hotel Admiral.
  3. Kartlegge muligheter for foto med drone. Med tanke på restriksjoner nær folkemasser er drone foto kun aktuelt på arrangement utenfor Bergen sentrum)
  4. Reise og foto av festivalen
  5. Etterarbeid, inkludert identifisering av fotosubjektene, legge på metadata, og opplasting til Commons

  Budsjett

  • Reise Oslo-Bergen: 2000 kroner
  • Overnatting / leie av hotelrom ved Vågen : 3000 kroner