Wikistipend/Fotostipend

Fra Wikimedia Norge

status forslag

Fotostipend langs Sørlandskysten
Fotostipend for å fotografere og lage video av steder, byer, havner, fyr og øyer/øygrupper langs Sørlandet.
søker(e)

startdato

  • 20. mai 2020

sluttdato

  • 31. juli 2020

sum

  • 7000

opprettet 25. april 2020

Prosjektbeskrivelse

Jeg ønsker å systematisk reise langs sørlandskysten og ta bilder til artikler relatert til steder, byer, havner, fyr, fort, verneområder og øyer langs Sørlandet. Eksempel på bidrag er Markøy_fyr hvor jeg ønsker å lage gode kvalitetsbilder med kamera, drone, og noe fra båt. Jeg bidrar hovedsaklig med bilder og video, men vil også skrive litt om faktainnhenting man kan gjøre på museer/attraksjoner som for eksempel fyrmuseet Lindesnes fyr. Stipendet vil gå til å dekke reisekostnader til bil og båt, samt noen innganger på museer/attraksjoner hvor det koster penger.

Prosjektplan

Prosjektets aktiviteter krever ofte fint/klart vær, og vil således være væravhengig for hvilke dager man kan bruke. Jeg vil bruke egen bil, båt og drone (registrert dronepilot hos Luftfartstilsynet) og reise til disse stedene fra Hidra og Stokksteinane i vest, til Raet nasjonalpark i Øst. Flere av stedene mangler artikkel helt på norsk bokmål Wikipedia, som Fokksteinane eller Jøssingfjord kystfort.