Wikistipend/Hjelpesider

Fra Wikimedia Norge

status fullført

Hjelpesider
Opprette eller forbedre hjelpetekster i Wikipedia for bokmål og riksmål
søker(e)

startdato

  • 23. mars 2016

sluttdato

  • 1. mai 2016

sum

  • 10 000

opprettet 16. mars 2016

Prosjektbeskrivelse

Det har i flere år vært gitt uttrykk for at hjelpetekstene i Wikipedia på bokmål og riksmål ikke holder mål, enten fordi sentrale emner simpelthen mangler, fordi noen emner ikke er oppdatert og eksisterende tekster er ufullstendige, direkte villedende eller vanskelige å forstå.

Det har videre vært fremsatt et ønske om at man honorerer et systematisk arbeide for å forbedre hjelpefunksjonaliteten.

Det følgende er et forslag om å forbedre hjelpefunksjonene i Wikipediautgaven for bokmål og riksmål.

Prosjektplan

Noen av den manglende hjelpefunksjonaliteten skyldes et uoversiktlig navigasjonssystem, som ikke følger «Pareto-prinsippet», 80% av brukerne søker hjelp om 20% av problemene. Ett eksempel er at de fleste som klikker på «Hjelp»-lenken til venstre på hovedsiden mest sannsynlig ønsker å lære å opprette eller redigere en side. Disse funksjonene er pr. idag relativt bortgjemt og må få en langt mer fremtredende plass i hjelpesystemet.

Imidlertid ligger hovedvekten på å utforme nye hjelpetekster og -videoer. Man bør benytte Torget for å forhøre seg om hvilke tekster de faste brukerne mener bør forbedres. I tillegg vil det være nyttig å spørre innehaverne av nyopprettede kontoer om hva de eventuelt kan ha hatt vanskeligheter med og hvordan hjelpefunksjonaliteten kan forbedres.

Parallelt med dette skal det løpende skrives og utvikles hjelpetekster, -grafikk og -videoer.

I første omgang er bidraget stipulert til 50 arbeidstimer à NOK 200. Dersom prosjektet møter de nødvendige kvalitetstandarder og får god respons fra brukerne, kan det evt. utvides siden.

Tekster og annet materialet kan selvsagt også brukes som grunnlag i de andre norske Wikipedia-utgavene. Grafikk og videoer skal utarbeides slik at man enkelt kan skifte målform.