Hopp til innhold

Wikistipend/Månedlige skriveverksteder i Trondheim, målrettet mot kvinner og for å øke bidrag fra kvinner til Wikipedia

Fra Wikimedia Norge

status fullført

Månedlige skriveverksteder i Trondheim
Færre enn 1/3 av alle bidrag til Wikipedia er fra kvinner. Dette minsker troverdigheten til Wikipedia som en kilde for kunnskap, og reduserer Wikipedias omdømme. [1] Vi ønsker derfor å bidra til å opprette tiltak som oppmuntrer kvinner til å skrive, redigere og bidra til Wikipedia. Det er allerede opprettet et slikt tiltak i Oslo, og nå ønsker vi å gjøre et lignende tiltak tilgjengelig i Trondheim også.
søker(e)

startdato

  • 15. april 2016

sluttdato

  • 15. desember 2016

sum

  • 8000 NOK

opprettet 11. mars 2016

Prosjektbeskrivelse

Færre enn 1/3 av alle bidrag til Wikipedia er fra kvinner [2]. Dette minsker troverdigheten til Wikipedia som en kilde for kunnskap, og reduserer Wikipedias omdømme.

Det er derfor fordelaktig med tiltak som som oppmuntrer kvinner til å skrive, redigere og bidra til Wikipedia.


Vi foreslår å arrangere månedlige skriveverksted der vi kan introdusere nye mennesker til hvordan å bidra til Wikipedia, gi opplæring av skriving og redigering av artikler på Wikipedia (skrivekurs), og hjelp til nye Wikipedia aspiranter (troubleshooting). Dette vil også være en plass der wikipedianere kan møtes og mingles.

Det er allerede opprettet et slikt tiltak i Oslo, og nå ønsker vi å gjøre et lignende tiltak også tilgjengelig i Trondheim[3].

Prosjektplan

  • Mål: Å øke bidrag fra kvinner (redigering/opprettelse av artikler/skriving) til Wikipedia i Trondheim.
  • Virkemidler: Dette gjør vi ved å holde månedlige skriveverksted i Trondheim.

På denne måten kan vi tiltrekke oss nye grupper med teknologi-interesserte kvinner. Skriveverkstedene vil også være et sted der det er mulighet for opplæring av skriving og redigering av artikler på Wikipedia (skrivekurs), og hjelp til nye Wikipedia aspiranter (troubleshooting).

  • Varighet og lengde på aktiviteter:

Vi ønsker å holde eventet månedlig i 2016, med en varighet på 2 timer per gang. Påtenkt første skriveverksted er den 15. april 2016, og siste vil være 15. desember 2016.

  • Budsjett:

Vi ser at det ikke vil være mulig å tilby mat pga et begrenset budsjett, men ønsker bevilgning til forfriskninger, som kaffe/te, ogsnacks, som nøtter/potetgull/frukt til deltagere. Vi estimerer, at det vil komme i underkant av 20 gjester per skriveverksted.

  • Organisering, markedsføring og samarbeid:

Vi samarbeider med Girl Geek Dinners Trondheim (non-profit organisation), om serien med skriveverksted-eventer. GGTT har som formål å fremme kvinner i Teknologi og være en møteplass for teknologi-interesserte kvinner [4]. GGTT vil hjelpe til med organisering, samt markedsføringen av skriveverkstedene.

Hvert skriveverksted vil inkludere en wikipedianer og det vil opprettes et event på fb hver måned. Her kan vi også kunne estimere nummer av deltagere, og mulige behov i forhold til demonstrasjoner eller andre tema.