Wikistipend/Norske murbyer foto, arkiv, museer

  Fra Wikimedia Norge

  status pågående

  Norske murbyer: foto, bibliotek, arkiver, museer
  Fotografere og se etter stoff i biblioteker, museer og byarkiver i Skien, Gjøvik, Sandefjord og Trondheim.
  søker(e)

  startdato

  • 1. juli 2020

  sluttdato

  • 31. desember 2020

  sum

  • 5480 kr

  opprettet 20. mai 2020

  Prosjektbeskrivelse

  Bygge videre på arbeidet med de tre artiklene om murbyen Oslo som ble utmerket april 2020, ved å besøke andre interessante murbyer for å fotografere og se etter stoff i biblioteker, museer og byarkiver. Skien, Gjøvik, Sandefjord og Trondheim aktuelle i denne omgang. Målet er å kunne ha en mengde bilder som karakteriserer murgårdene fra perioden 1840 til 1910 i disse byene, med bygningsdetaljer og byplanelementer som parker, plasser, gatebredder, byggehøyder m.m., og å ha grunnleggende tekst om murbebyggelsen i byen og den sammenheng bebyggelsesformen står i.

  Budsjett gjelder tog t/r honnør Skien 398, Gjøvik 310, Sandefjord 320, Trondheim 1052, en natt på hotell i hver av Trondheim og Skien a 1100, seks dager ekstra matutgift a 200 = 1200. Sum 5480 kr. Hvis noen av de nevnte faller bort, er Kristiansand, Bergen, Drammen og Ålesund reserver.

  Prosjektplan

  Først undersøke hva som finnes av museer, biblioteker og arkiver å besøke, ta kontakter, også med byantikvar der det finnes. Lese stoff tilgjengelig i Oslo. Reise på kort varsel når det ser ut til å bli solskinn, helst innen utløpet av september, da solhøyden sommerstid er viktig for å få gode bybilder. Etterfølgende skriving.

  Forsinket fremdrift

  Jeg er ikke i rute. Har vært på Gjøvik, kostet 580 kr, tok bilder og var på biblioteket. De tre andre byene ble ikke besøkt pga. pandemien. Helst vil jeg overføre tildelte midler og fullføre når fotoforholdene blir gode igjen i mai.

  Sandefjord kommet langt

  Nå er Sandefjord der: Murbyen Sandefjord og noen sideartikler om plasser, parker, gater og den slags: brukerside artikler om Sandefjord og bildene samlet: bilder fra Sandefjord

  Det går nok an å slå en vits om et reisestipend som dekker hønnørbillett med toget Oslo - Sandefjord, men det har vært en flott stimulans til å ta fotosafarien og få skrivingen ferdig! Gjøvik og Skien er besøkt, og Trondheim skal heller ikke slippe unna. Helge H 3. feb. 2022 kl. 21:38 (CET)