Wikistipend/Norske murbyer foto, arkiv, museer

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk

status pågående

Norske murbyer: foto, bibliotek, arkiver, museer
Fotografere og se etter stoff i biblioteker, museer og byarkiver i Skien, Gjøvik, Sandefjord og Trondheim.
søker(e)

startdato

  • 1. juli 2020

sluttdato

  • 31. desember 2020

sum

  • 5480 kr

opprettet 20. mai 2020

Prosjektbeskrivelse

Bygge videre på arbeidet med de tre artiklene om murbyen Oslo som ble utmerket april 2020, ved å besøke andre interessante murbyer for å fotografere og se etter stoff i biblioteker, museer og byarkiver. Skien, Gjøvik, Sandefjord og Trondheim aktuelle i denne omgang. Målet er å kunne ha en mengde bilder som karakteriserer murgårdene fra perioden 1840 til 1910 i disse byene, med bygningsdetaljer og byplanelementer som parker, plasser, gatebredder, byggehøyder m.m., og å ha grunnleggende tekst om murbebyggelsen i byen og den sammenheng bebyggelsesformen står i.

Budsjett gjelder tog t/r honnør Skien 398, Gjøvik 310, Sandefjord 320, Trondheim 1052, en natt på hotell i hver av Trondheim og Skien a 1100, seks dager ekstra matutgift a 200 = 1200. Sum 5480 kr. Hvis noen av de nevnte faller bort, er Kristiansand, Bergen, Drammen og Ålesund reserver.

Prosjektplan

Først undersøke hva som finnes av museer, biblioteker og arkiver å besøke, ta kontakter, også med byantikvar der det finnes. Lese stoff tilgjengelig i Oslo. Reise på kort varsel når det ser ut til å bli solskinn, helst innen utløpet av september, da solhøyden sommerstid er viktig for å få gode bybilder. Etterfølgende skriving.

Forsinket fremdrift

Jeg er ikke i rute. Har vært på Gjøvik, kostet 580 kr, tok bilder og var på biblioteket. De tre andre byene ble ikke besøkt pga. pandemien. Helst vil jeg overføre tildelte midler og fullføre når fotoforholdene blir gode igjen i mai.