Wikistipend/Reisestipend

Fra Wikimedia Norge

status avvist

Reisestøtte
Søknad om reisestøtte til Wikimedia Hackathon
søker(e)

startdato

  • 9. mai 2020

sluttdato

  • 11. mai 2020

sum

  • 7000

opprettet 22. februar 2020

Prosjektbeskrivelse

Søknad om reisestøtte til Wikimedia Hackathon i Tirana.

Har deltatt på to konferanser/møter for Wikimedia nå og begge var utelukkende positive og veldig lærerike opplevelser. Ved deltagelse på en av konferansene over vil jeg, som før, snakke med andre, finne felles interesser (og kanskje prosjekter), samt diskutere gode arbeidsmetoder - og jeg vil alltid ha et fokus på Wiktionary der det er mulig. Spesielt er det under Hackaton interessant å finne måter å automatisere endringer i ordboksoppføringer på.

Prosjektplan

Budsjett:

  • Flybilletter: Ca 3000 kr
  • Hotell 4 netter (der konferansen holdes): Ca 3600 kr
  • Diverse (transport til flyplass ol.): Ca 400 kr