Wikistipend/Reisestipend

  Fra Wikimedia Norge

  status avvist

  Reisestøtte
  Søknad om reisestøtte til Wikimedia Hackathon
  søker(e)

  startdato

  • 9. mai 2020

  sluttdato

  • 11. mai 2020

  sum

  • 7000

  opprettet 22. februar 2020

  Prosjektbeskrivelse

  Søknad om reisestøtte til Wikimedia Hackathon i Tirana.

  Har deltatt på to konferanser/møter for Wikimedia nå og begge var utelukkende positive og veldig lærerike opplevelser. Ved deltagelse på en av konferansene over vil jeg, som før, snakke med andre, finne felles interesser (og kanskje prosjekter), samt diskutere gode arbeidsmetoder - og jeg vil alltid ha et fokus på Wiktionary der det er mulig. Spesielt er det under Hackaton interessant å finne måter å automatisere endringer i ordboksoppføringer på.

  Prosjektplan

  Budsjett:

  • Flybilletter: Ca 3000 kr
  • Hotell 4 netter (der konferansen holdes): Ca 3600 kr
  • Diverse (transport til flyplass ol.): Ca 400 kr