Wikistipend/Støtte til utvidelse/betring av medisin-relaterte artikklene på Nynorsk Wikipedia.

Fra Wikimedia Norge

status avvist

Nynorske Anatomi Artikkler
Medisinske anatomi wiki-artikkler
søker(e)
  • Mathias -Ahoy![[Bruker:|]]

startdato

  • 10. november 2021

sluttdato

  • 15. desember 2021

sum

  • 2500

opprettet 5. november 2021

Prosjektbeskrivelse

Den nynorske wikipediaen har mange gode artikler om kultur, lingvistikk og andre humaniora relaterte tema. Men søker ein etter medisin faglege termer som "Bronkier" eller "Hjerteklaff" er det ein mangel av den typen artikler. Jeg er radiograf og nyttar Store Medisinske Leksikon en del i min utdannelse, men kvifor ikkje få eit betre beskrivelse av dei mange systemene som driver kroppen.
Eg søker penger til å få gjennomføre ein slik betring, då det vil komme eit par utgifter til innkjøp av bøker, utgifter knytta til å oppsøke medisinsk Personel, og nokre pengar som skal gå til møtemat med språk-fagfolk eg håper på å samarbeide med etc. Eg holder base i Tromsø, og har 'tilgang' til dei.

Prosjektplan

Gjennomføringa av mitt prosjekt: - Gjenbruke ein del av anatomi-bilder som ligger på Wikipedia commons. - Min framgang er å gje desse biletane ein nynorsk beskrivelse. - Ei av vekene setjas av til å gje latinsk-nynorsk oversettelse - Eg skal skrive og utbetre minst fem artikler, og eg ser for meg