Årsmøte 2011/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Valg- og kontrollkomiteen kommer med en innstilling til styresammensetning for neste periode. Innstillingen er det komiteen har kommet frem til etter en helhetlig og grundig vurdering av alternativene som var tilgjengelig og etter kommunikasjon med aktuelle kandidater. Innstillingen legger opp til et ganske lite styre, men foreningen har vist at det er fullt mulig å bidra til aktiviteten uten å måtte ta på seg et styreverv. Valgkomiteen har ingen tvil om at styret som er innstilt her har alt som skal til for å fortsette den gode trenden i foreningens nivå.

  • Jarle Vines (leder)
  • Erlend Bjørtvedt (nestleder)
  • Jørund Leknes (styremedlem)
  • Lars Roede (styremedlem)
  • Kjetil Ree (styremedlem)
  • Harald Groven (vara)