Hopp til innhold

Årsmøte 2023/Styrets innstilling til valgkomité

Fra Wikimedia Norge

I henhold til styrevedtak 8. desember 2022 innstiller styret i Wikimedia Norge følgende kandidater til valgkomiteen for perioden 2023-2024:

  • Helge Høifødt
  • Hilde Blix
  • Jan-Tore Egge

Samtlige som gjenvalg.