Diskusjon:Årsmøte 2014/Arbeidsplan 2014-2015

Fra Wikimedia Norge

Feil og uheldig formulering

I arbeidsplan for WMNO 2014-2015 er det endel formuleringer som jeg mener dels er feil og dels er uheldig. Slik det står nå kan det gi inntrykk av at WMNO kontrollerer de ulike språkversjonene (samisk, nynorsk og bokmål/riksmål) og det er jo feil, i tillegg gir det et uheldig inntrykk overfor frivillige bidragsytere.

Generelt bør det stå at WMNO skal arbeide for i stedet for hva som står nå, at Wikipedia skal tilby bokmålsbrukere osv. Under har jeg laget en alternativ versjon som jeg ber WMNOs styre vurdere:


Strategien fastsatte følgende 10 mål for hvordan WMNO skal forsøke å støtte Wikimedia-prosjektene i Norge i løpet av 2015:

  1. Wikipedia tilbyr brukere av bokmål/riksmål 500 000 artikler og dobling av dagens 840 artikler og lister av høy kvalitet.
  2. Wikipedia mobiliserer minst 2 000 skribenter og 1 000 aktive skribenter (> 5 red / mnd) på bokmål/riksmål.
  3. Wikipedia tilbyr brukere av nynorsk 120 000 artikler
  4. Wikipedia mobiliserer minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter på nynorsk
  5. Wikipedia på samisk tilbyr 5 000 artikler
  6. Bistå et levedyktig skribentmiljø på nordsamisk Wikipedia.
  7. Flere kvinnelige bidragsytere enn i dag i alle språkversjoner.
  8. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt får merkbart økt tilfang av bilder, spesielt gjennom å sørge for frigivelse av offentlige billedsamlinger.
  9. Wikipedia tilbyr bokmål/riksmål- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.
  10. De norske språkversjonene av Wikipedia har til enhver tid størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer

Punktene over kan sikkert formuleres bedre, hva jeg har forsøkt er å gi en pekepinn hvor hvordan det kan omformuleres så flest mulig av de frivillige bidragsyterne kan slutte seg til arbeidsplanen.

Med vennlig hilsen, Ulflarsen (diskusjon) 22. apr. 2014 kl. 19:09 (CEST)Svar[svar]