Hopp til innhold

Komitemøte 2011-12-06

Fra Wikimedia Norge
Sted Ullevaal stadion, Oslo
Dato 6. desember 2011, kl 18:00
Løpenummer 15 (forrige-neste)|- Dette året 2011-03

Frammøte: Ole Anders, Nikolai, Hans-Petter

Ikke frammøtt: Anne-Sophie og Hogne

Referent: Hans-Petter


Saker

  • Oppsummering:

Møtedeltagerne snakket løst om aktivitet i foreningen og miljøet siden sist møte.

  • Økonomi:
  • Medlemsoversikt

Oppdatert medlemsliste er mottatt. Møtedeltagerne så gjennom listen og hadde ingenting å utsette eller kommentere.

  • Fordringer

Vi diskuterte utestående fordringer. Styret orienteres om spørsmål som ble tatt opp.

  • Status

Er det blitt sendt ut faktura for medlemsavgift for 2012? Når og hvordan tenker styret at dette gjøres?

  • Annet

Hans-Petter melder at han ikke fortsetter med verv i foreningen etter førstkommende årsmøte. Til informasjon.


Saker - Valgkomite

  • Gjennomføring av valg - stemmer fra medlemmer ikke til stede

Komiteen er enige om en videreføring av eksisterende fullmaktsmulighet.

  • Årsmøte

Den praktiske avstemmingen forventes foreløpig å foregå med håndsopprekning som tidligere år. Vi er en liten forening. Ved krav om hemmelig valg er man forberedt til å gjennomføre dette skriftlig.

  • Kandidater

Komiteen sender ut forespørsel til sittende verv; komiteen har ikke noe å utsette på dere bidrag så langt og alle spørres om de ønsker å fortsette sitt arbeid for foreningen. Komiteen annonserer at vi er åpent for forslag til kandidater på relevante steder, som Samfunnshuset og Tinget. Komiteen sender ut forespørsel til medlemmer som tidligere har hatt verv i foreningen om de ønsker å stille til valg for verv i foreningen igjen dette året.

  • Tidsplan for valgkomiteen

Utsendinger nevnt over bør sendes ut rimelig raskt, helst innen årsskiftet. Kandidatliste for alle valg bør være tilgjengelige 2 uker før årsmøtet. (jfr. vedtektene), vi legger dette til grunn for arbeidet. Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to – 2 – måneder i forveien. Når planlegger styret å ha årsmøte?