Hopp til innhold

Prosjekt:Nordsamisk/Spørreundersøkelse 2017

Fra Wikimedia Norge

I forbindelse med nordsamiskprosjektet holdt vi en undersøkelse blant tidligere og nåværende bidragsytere til Wikipedia på nordsamisk.

Framgangsmåte

Vi ønsket å nå fram til både de som var aktive tidligere og de som er aktive nå, i og med at det var så få. Vi fikk gjort et uttrekk av databasen som inneholdt alle brukere som hadde gjort mer enn ti redigeringer på Wikipedia på nordsamisk noensinne. Vi luket bort de som var botter (kontoer som gjør automatiske redigeringer) og de som ikke kan nordsamisk (dette fant vi ut enten vha. hva de hadde oppgitt på brukersiden sin, eller ved å se på hva slags redigeringer de hadde gjort). Etter dette var det 60 brukere igjen. Vi fant ut at den eneste måten å kunne aktivt nå ut til de som ikke lenger var aktive på var å sende dem epost (via MediaWiki-funksjonen «Send e-post til denne brukeren»). Av de 60 brukerne var de 40 som hadde slått på epost, minus noen få som vi nådde fram til på andre måter. De resterende 20 hadde ikke slått på epost eller oppgitt noe informasjon om hvordan de kunne kontaktes. Blant de 40 fikk vi 10 svar, noe vi anser som en god deltakelse.

Undersøkelsen ble holdt på tre språk: Nordsamisk, engelsk og bokmål.

Spørsmål og svar

Hvor gammel er du?

Antall svar: 10

 • 19 eller yngre: 2
 • 20–30: 1
 • 31–40: 1
 • 41–50: 5
 • 51–60: 0
 • 60 eller eldre: 1

Hvor bor du?

Antall svar: 9

 • Norge (totalt 3)
  • Finnmark: 2
  • Troms: 1
  • Nordland: 0
  • Oslo-området: 0
  • Annen del av Norge: 0
 • Sverige (totalt 1)
  • Norrbotten: 0
  • Västerbotten: 0
  • Annen del av Sverige: 1
 • Finland (totalt 2)
  • Lappland: 0
  • Annen del av Finland: 2
 • Russland
  • Murmansk oblast: 0
  • Annen del av Russland: 0
 • Annet land i Europa: 3

Hva regner du som morsmålet ditt?

Antall svar: 10 (mulig å velge mer enn ett)

 • Nordsamisk: 4
 • Norsk: 0
 • Svensk: 1
 • Finsk: 2
 • Engelsk: 2
 • Annet samisk språk: 0
 • Andre: 3

Hvor god anser du din skriftlige kjennskap til nordsamisk for å være?

Antall svar: 10

 • Morsmålsnivå: 5
 • Avansert nivå: 0
 • Middels nivå: 2
 • Lavt nivå: 3
 • Ikke-eksisterende: 0

Hvor lenge var du/har du vært aktiv på Wikipedia på nordsamisk?

Antall svar: 9

 • Mindre enn ett år: 2
 • 1–2 år: 2
 • 2–3 år: 2
 • 3–4 år: 0
 • 4–5 år: 0
 • Mer enn fem år: 3

Hvis du ikke er aktiv lenger, hvorfor sluttet du å redigere?

Antall svar: 8

Dette var et fritekstspørsmål. Svarene varierte litt, men det var to hovedtemaer som gikk igjen: Man hadde ikke tid, og det var ikke så interessant å jobbe med et prosjekt som så få andre jobbet med.

Bidrar du for tiden til Wikipedia på noen andre språk?

Antall svar: 10 (mulig å velge mer enn ett språk)

 • Ja
  • Bokmål: 3
  • Nynorsk: 3
  • Svensk: 3
  • Finsk: 3
  • Engelsk: 3
  • Andre språk: 5
 • Nei: 5

Hva mener du de største utfordringene for Wikipedia på nordsamisk er?

Antall svar: 9

Dette var igjen et fritekstspørsmål. Her var svarene mer varierte:

 • For få bidragsytere.
 • De som er gode til å skrive på nordsamisk får allerede godt betalt for å skrive andre steder.
 • Varierende språkkvalitet på det som legges inn.
 • Usikkerhet rundt begrepsbruk: Hva er riktig begrep for X på samisk?
 • Det virker unyttig å skulle skrive om den vestlige verdens saker, i stedet for samiske emner.

Har du noen forslag til hva Wikimedia Norge kan gjøre for å forbedre Wikipedia på nordsamisk?

Antall svar: 9

Dette var også et fritekstspørsmål.

 • Det viktigste er å få med bidragsytere som vil skrive uten å få betalt.
 • Satse på å informere lærere og elever i nordsamiske skoler; elever kan få i oppgave å skrive på Wikipedia.
 • Fokusere på temaer som ikke er dekket av andre nettsteder.
 • Var ikke klar over at det fantes Wikipedia på nordsamisk. Reklamere mer?
 • Det trengs en redaktør som kan kvalitetssikre språket på artiklene som kommer inn.
 • Penger: Betale noen til å korrekturlese og kvalitetssikre artikler.

Er du interessert i å høre mer om arbeidet vårt med Wikipedia på nordsamisk som det utvikler seg

Antall svar: 9

 • Ja: 7
 • Nei: 2

Hva er e-postadressa di?

Antall svar: 7

Dette spørsmålet ble kun stilt til de som svarte «ja» på forrige spørsmål.

Kunne du tenke deg å delta på samiske festivaler/tilstelninger med oss for å fremme Wikipedia?

Antall svar: 7

 • Ja: 2
 • Kanskje: 3
 • Nei: 2