Styremøte 2023 - Onsdag 25. januar

  Fra Wikimedia Norge
  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
  Sted Digitalt
  Dato 25. januar 2023 kl. 20.15-22.00.

  Forrige: Styremøte tirsdag 17. januar 2023

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

  Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


  2. Forberedelser til årsmøtet

  • Strategiplan 2023-2028 og innkommet forslag fra medlem
  • Handlingsplan og budsjett juli 2023-juni 2024
  • Saksliste og kjøreplan


  3. Eventuelt

  Referat