Styret 2012-2013

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Wikimedia Norges styre (26. april 2012 – 7. april 2013)

Jarle Vines, Sandnes (leder). Vines er en erfaren wikipedianer og administrator på bokmål- og nynorsk-versjonene. Han ble først valgt til leder i 2010, og ble gjenvalgt i 2011 og 2012. Han har siden 1986 arbeidet i Industri Energi (NOPEF), og har 30 års erfaring fra offshore- og petroleumsbransjen og fra fagforeningsarbeid. I Wikimedia Norge er han pressetalsmann, og har det overordnede ansvaret for styremøter og foreningens strategiske planlegging. (e-post)
Erlend Bjørtvedt, Oslo (nestleder). Bjørtvedt er en erfaren wikipedianer og administrator på bokmål-versjonen. Han arbeider i konsernstaben i Telenor, og er av utdanning cand. philol. med hovedfag i historie og økonomisk historie. Han har også studert sosialøkonomi og russisk. Bjørtvedt har 25 års erfaring fra frivillige organisasjoner og politikk, og har de siste 10 årene arbeidet i næringslivet. Han ble først med i styret i Wikimedia Norge i 2010. (e-post)
Knut Hjelleset, Oslo (sekretær). Hjelleset har arbeidet i en årrekke i ulike organisasjoner, og ble med i styret i Wikimedia Norge i 2012. Han har holdt kurs og seminarer på Wikipedia-redigering for forskjellige organisasjoner, i hovedsak innen utviklingsfeltet. Hjelleset har studert historie og sosiologi, og jobber i det daglige i RORG-samarbeidet.
Marianne Wiig, Oslo (styremedlem). Wiig er prosjektleder for Lokalhistoriewiki og arbeider ved Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Hun ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2012.
Trond Trosterud, Tromsø (styremedlem). Trosterud er en erfaren wikipedianer på nynorsk-versjonen. Han er professor i samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø. Han ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2008, og deretter i 2012.
Kristian Vangen, Bergen (styremedlem). Vangen er en erfaren wikipedianer på bokmål-versjonen. Han studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han er administrator på bokmålsutgaven av Wikipedia og ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2012.
Kjetil Ree, Oslo (kasserer). Ree er en erfaren wikipedianer og administrator på bokmål-versjonen. Han er utdannet informatiker fra Universitetet i Oslo, og arbeider som ingeniør i Cisco Systems Collaboration Technology Group. Han har bidratt til Wikimedias prosjekter siden 2005, og er administrator på bokmålsutgaven av Wikipedia og på bildedatabasen Wikimedia Commons. Han ble først valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2011. (e-post)
Anne C Martens, Oslo (varamedlem). Martens er en erfaren wikipedianer på bokmål-versjonen. Hun har juridisk embetseksamen og en cand.mag.-grad i språk, kunsthistorie og digital kommunikasjon. Av yrke er hun kommunikasjonsrådgiver. Hun ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2012.
Harald Groven, Tromsø (varamedlem). Groven er en erfaren wikipedianer på bokmål-versjonen. Han har studert blant annet historie og mange andre fag i Tromsø, Oslo, Shanghai og Ann Arbor (Michigan), og jobber som internettutvikler i Senter for IKT i utdanningen. Han har vært wikientusiast siden 2000, og har bidratt på Wikipedia siden 2005. Han ble først valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2010, og arbeider spesielt med prosjekter relatert til bruk av Wikipedia i skolen. (e-post)
Erik Fløan, Nord-Trøndelag (varamedlem). Fløan er en erfaren wikipedianer og administrator på bokmål-versjonen. Han har organisasjonserfaring fra Nord-Trøndelag. Han ble først valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2012.

Se også

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo