Wikimedia Norge åpner for bedriftmedlemskap

  Fra Wikimedia Norge
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
  Dette er et sammendrag av pressemeldingen som er tilpasset formatet på denne wikien.

  Kontonummer
  1503 08 00866
  BIC: DNBANOKKXXX
  IBAN: NO24 1503 0800 866
  Vipps
  10386 – Wikimedia Norge
  Organisasjonsnummer
  993 101 583

  Lokalavdelingen til Wikimedia Foundation i Norge, organisasjonen som står bak Wikipedia, åpner for tegning av bedriftmedlemskap i tillegg til individuelle medlemskap. Dette gjør vi for å kunne støtte nettsamfunnene og skribenter fra disse som ønsker å produsere innhold. Noen typer innhold har en kostnad, ofte på grunn av reiseutgifter, og fordi alt arbeid er frivillig så er dette en begrensende faktor. Vi ønsker også å kunne støtte tiltak for å forbedre innholdet, støtte videreutvikling av nettstedene og å gjennomføre markedsrettede tiltak som kurs og seminarer.

  Wikipedia, Wikimedia Commons, og de andre prosjektene fra Wikimedia Foundation er skapt gjennom frivillig innsats og publiseres under åpne lisenser. Det betyr at tilgang til, og bruk av, innhold fra nettstedene kan skje helt uavhengig av om bedrifter har tegnet slike bedriftmedlemskap. Det vi spør om er at bedrifter med en engasjert holdning til åpent og fritt innhold (open content) lar dette få et uttrykk gjennom å støtte oss med et bedriftmedlemskap.

  De første bedriftene har allerede tegnet bedriftmedlemskap, deriblant er det små innovative selskap. Vi har derimot få av de store medieaktørene, og det er her vi brukes absolutt mest. Eksempler på slik bruk er ikke minst ANBs bruk av bilder fra Wikimedia Commons, som skjer i et utall lokalaviser hver eneste dag. Vi har derfor et berettiget håp om å få med flere fra dette segmentet!

  Størrelsen på beløpene bedriftene vil bidra med er individuelt, men et lite oppstartselskap som AskAdam med en håndfull ansatte har valgt å betale NOK 10 000 for et bedriftmedlemskap. Samme summen har Opplysningen 1881 valgt å betale. Begge har i tillegg bidratt med betydelige sponsormidler under Wikipedia Academy 2009 i Bergen. Vi håper selvfølgelig at store selskaper ser muligheten til profilering utover dette!

  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo