Hopp til innhold

Årsplan 2019–2020/Styringsdokumenter

Fra Wikimedia Norge

For organisasjonens arbeid:


For styret, kontrollkomiteen og valgkomtiteen:


For de ansatte:

  • De ansattes stillingsinstrukser (oppdateres i forbindelse med medarbeidersamtaler på våren)
  • HMS-håndbok (oppdatert 15.8.2018)


For frivillige bidragsytere og alle andre med tilknytning til Wikimedia Norge: