Hopp til innhold

Diskusjon:Årsmøte 2010/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Sakspapirer var sendt til alle medlemmer. Jeg har ikke hatt anledning til å lese igjennom protokollen før den ble publisert. --Nina Aldin Thune 29. apr 2010 kl. 21:17 (CEST)

Så langt har jeg mottatt tre kommentarer fra personer som ikke har sett protokollen på forhånd (jeg har forstått det slik at representanter fra både det gamle og nye styret har sett på protokollen, jeg har ikke fått noen kommentarer. At jeg ikke selv forsikret meg om at Nina hadde hatt anledning til å kommentere beklager jeg.):
  • Nicolai Sandved har meldt at han skriver fornavnet med i, ikke y.
  • Kjetil mener at én ting har blitt noe unøyaktig gjengitt: «Kjetil Ree opplyste at komiteen hadde gjennomgått bilagene i regnskapet og ikke hadde merknader.» som burde endres til «Kjetil Ree opplyste at komiteen hadde foretatt en delvis gjennomgang av bilagene i regnskapet og ikke hadde merknader.» Dette ville da bli i samsvar med komiteens årsmelding (Årsmøte 2010/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding), se siste setning før stedsangivelse og dato.
  • Nina mener at det burde vært tatt med at styret informerte om at sakspapirer var sendt til alle medlemmer.

Det er her, som mange andre steder, at ting kan skrives på flere alternative måter. Med unntak av navnet til Nicolai er derimot ingenting feil slik det står. På alle punktene kunne det også vært skrevet mer. Da vi signerte protokollen mente vi at de viktige punktene var med, alt som var sagt på møtet skal ikke og trengs ikke å refereres.

I forhold til Kjetils kommentar så er det ikke naturlig å forstå det som er skrevet som noe annet en en oppsummering av det som er sagt i Valg- og kontrollkomiteens årsmelding. Denne er offentlig tilgjengelig i forbindelse med årsmøtet og det er naturlig at denne utdyper, ikke at protokollen referer årsmeldingen.

I forhold til Ninas kommentar kunne dette helt sikkert vært tatt med, men jeg må påpeke at det viktige er med: At sakspapirer var publisert på organisasjonens hjemmeside knytter an til hva som kreves i vedtektene og viser at styret har gjort jobben sin. Dette måtte med. At også papirene var tilgjengelig på møtet viser at alle fremmøtte faktisk hadde tilgang til papirene.

De nevnte presiseringene er kurante. Det er ikke heldig å endre på protokollen som er lagt ut, men jeg legger til grunn at jeg og Hermann kan klargjøre og endre disse små punktene som umiddelbart har kommet fra årsmøtedeltagere som ikke har sett protokollen. Jeg har fortsatt den signerte protokollen i hende og vil ta kontakt med Hermann om vi er enige om og skal rette opp dette.

Mvh Ole 30. apr 2010 kl. 11:03 (CEST)

Korrigering av protokoll

Da prøver vi å ikke gjøre dette unødvendig vanskelig. På bakgrunn av de umiddelbare kommentarene nevnt over har protokollen blitt oppdatert på følgende måter:

  • Nicolai Sandved med i og k, ikke y og c.
  • «Kjetil Ree opplyste at komiteen hadde gjennomgått bilagene i regnskapet og ikke hadde merknader.» endret til «Kjetil Ree opplyste at komiteen hadde foretatt en delvis gjennomgang av bilagene i regnskapet og ikke hadde merknader.»
  • Det er lagt til at styret informerte om at sakspapirer var sendt til alle medlemmer.

Endringene er gjort av meg og Hermann i samråd, vi er enige i det som påpekes selv om vi også mener at det var korrekt og tilstrekkelig slik det sto. Den versjonen som ligger her nå er selvsagt identisk med den signerte protokollteksten som blir overlevert styret. Dette bør være en akseptabel og ryddig måte å imøtekomme kommentarene på, og jeg håper alle innvendinger mot protokollteksten nå er kommet. Mvh Ole 30. apr 2010 kl. 11:35 (CEST)

Engelsk oversettelse

Det er ønskelig at det lages en oversettelse til engelsk av protokollen fra Årsmøtet. Jeblad 2. mai 2010 kl. 00:11 (CEST)Svar

Ja, den kunne med fordel ha vært lett tilgjengelig også for mulige interesserte som kun behersker norsk på Google translate-nivå. I god wikiånd har jeg satt opp en rødlenke, men jeg har ikke tid til å gå over dette selv nå. Det er selvsagt den originale norske teksten som er autoritativ, så det bør være fritt frem for hvem som helst som måtte ha lyst til å starte med en oversettelse. Jeg kan godt bli med å gjennomlese om noen går i gang med skrivingen. Den som starter bør legge en liten notis på toppen om at oversettelsen er under utarbeidelse. Mvh Ole 6. mai 2010 kl. 12:49 (CEST)Svar