Hopp til innhold

Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/2017–2020/se

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/2017–2020 og oversettelsen er 5 % ferdig.


Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/2017–2020/se
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Stáhtus Aktivt
Vuolgga Juli 2017
Gulahallanolmmoš Jon Harald Søby (WMNO)
Prošeakta Phabricators

Wikimedia Norga lea álggahan prošeavtta man ulbmil lea buoridit Wikipedia davvisámegillii, ja háhkat eanet sámegielat sisdoalu Wikimedia prošeavttaide. Davvisámegielat Wikipedias leat dál sullii 7 000 artihkkala, mii lea hui buorre danin go eai leat nu oallugat geat dan giela hálddašit, muhto čuolbmabeallin lea ahte eai leat nu ollugat geat aktiivvalaččat leat mielde prošeavttas. Dan mii háliidit njulget, muhto dan eat sáhte akto dahkat!

Prošeavtta čielga mihttomearri lea dagahit davvisámegielat Wikipedia ealas, aktiivva ja joatkevaš ođasmahttojuvvon prošeaktan. Dasa dárbbašuvvojit eaktodáhtolaš čállit, wikipediánarat, geat máhttet davvisámegiela.

Máhtát go don davvisámegiela, ja oaivvildat ahte dát orru miellagiddevažžan, muhto it dieđe movt ja gokko álgit? Dalle mii áinnas háliidit oažžut duinna oktavuođa, wikimedia@wikimedia.no! Nu lea dieđusge maiddái dinguin geat ehpet máhte davvisámegiela, muhto dattetge atnet prošeavtta miellagiddevažžan, omd. jus don ovddastat vejolaš ovttasbargoásahusa, dahje leat priváhta olmmoš gii beroštat dán fáttás.

Mål

Målet med prosjektet er todelt:

 • Å øke og forbedre dekningen av samiske emner generelt på Wikimedia-prosjektene
 • Å øke aktiviteten på Wikipedia på nordsamisk spesielt

Fremdriftsplan

Dette prosjektet startet i 2017 og er planlagt å vare frem til juli 2020:


Tiltak 1
Finne samarbeidspartnere blant frivillige og institusjoner med god kjennskap til samisk språk, historie og kulturarv
 • Bygge allianser med kultur- og utdanningsinstitusjoner og relevante internasjonale nettverk
 • Komme i kontakt med tidligere og nåværende bidragsytere til Wikipedia på nordsamisk, holde spørreundersøkelse (phab:T182089)
 • Delta på konferanser for å fortelle om dette prosjektet, bygge nettverk og lære av andres arbeid med små språk, urfolkspråk og Wikipedia
 • Oversette vedtekter, hjemmeside og infomateriale til nordsamisk
 • Kontakte Wikimedia-chaptere i Sverige, Finland og Russland for å finne ut om evt. samarbeidsprosjekter. Wikimedia Sverige bistår oss med å få samiske stedsnavn fra Kartverket på Wikidata.


Tiltak 2
Legge til innhold på de ulike Wikimedia-prosjektene i samarbeid med frivillige og samarbeidspartnere
 • Laste opp data om steder med samiske stedsnavn fra Kartverket (phab:T185578)
 • Laste opp den samiske bibliografien fra Nasjonalbiblioteket (phab:T184436)
 • Laste opp bilder og lydopptak fra festivalene Riddu Riđđu og Márkomeannu


Tiltak 3
Støtte opp om bidragsytere, både på frivillig nivå og institusjonsnivå
 • Være en pådriver for at nordsamisk Wikipedia tar i bruk ulike tekniske verktøy som gjør det lettere å redigere
 • Arrangere en internasjonal samisk skrivekonkurranse og ukentlige skrivekonkurranser der det finnes kategorier på nordsamisk
 • Arrangere workshops i samarbeid med Samisk hus i Oslo og Samisk høgskole i Kautokeino

Rådgivergruppe

Some of the members from The Sami Advisory Board at Wikimania 2018

Vi har fått med oss en gruppe wikimedianere og andre fra mindre prosjekter og minoritetsspråksprosjekter som kan gi råd om prosjektet. Gruppa består av:

Aktiviteter

Presentation at Wikimania


Dokumentasjon av prosjektet

Andre relevante prosjekter