Hopp til innhold

Retningsliner for valkomiteen i Wikimedia Noreg

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er en oversatt versjon av siden Retningslinjer for valgkomiteen i Wikimedia Norge og oversettelsen er 80 % ferdig.

Ein valkomité skal mellom kvart ordinære årsmøte vurdere moglege kandidatar til verv i organisasjon og presentere sitt forslag og grunngjeving til årsmøtet når det blir kravd. Komiteen består av medlemmer som veljast av årsmøtet. Valkomiteen har generell teieplikt. Det sittande styret avgjer innstilling for val av denne komiteen.

Valkomiteen er ansvarleg for at alle medlemmer i styret får skriftlig melding om dei skal stå til val eller ikkje. Innstilte kandidatar til styret og kontrollkomiteen skal bli orientert om innstillingane av valkomiteen før innstillingane offentleggjerast.

Valkomiteen er ansvarleg for å hente inn forslag på kandidatar til alle ledige tillitsverv, utanom til valkomiteen.

Det sittende styret avgir innstilling til årsmøtet for valg av denne komiteen. Dersom et medlem går ut av valgkomiteen, får styret fullmakt til å supplere valgkomiteen.