Hopp til innhold

Styremøte 2019 - 26. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted [Skype]
Dato 26. februar 2019 klokken 20.00-22.00.

Deltakere

  • Hogne Neteland
  • Sigrund Espe
  • Tore Sætre
  • Trond Trosterud
  • Astrid Carlsen
  • Jorid Martinsen
  • Andrea Hegdahl Tiltnes
  • Guro Faller

Fraværende

  • Harald Groven

Referat

1. Årsberetning

Styret gikk gjennom og godkjente årsberetningen. Daglig leder ferdigstiller den, sender den ut til styret som endelig godkjenner. Styrets leder legger frem denne saken på årsmøtet.

2. Handlingsplan

Styret gikk gjennom og godkjente handlingsplanen. Daglig leder legger den frem på årsmøtet.

3. Budsjett

Styret gikk gjennom og godkjente budsjettet. Kasserer legger frem denne saken. Daglig leder svarer på spørsmål.

4. Vedtektsendringer og revidering av retningslinjer

Styrets leder oppdaterer retningslinjer for kontrollkomité og valgkomité i samsvar med det vi ble enige om i møtet og legger frem disse to sakene på årsmøtet. Styrets leder legger også frem sak om vedtektsendringer.