Hopp til innhold

Prosjekt:Samisk kunnskap på nett

Fra Wikimedia Norge


Prosjekt:Samisk kunnskap på nett/2017–2020/nb
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norske samer. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Status Aktivt
Start Juli 2017
Kontaktperson Jon Harald Søby (WMNO)
Prosjektet på Phabricator

Dette er prosjektsiden for Wikimedia Norges samiskprosjekt 2017–2020. Wikimedia Norge har satt i gang et prosjekt med formål om å forbedre Wikipedia på nordsamisk og skaffe mer samisk innhold til Wikimedia-prosjektene. Wikipedia på nordsamisk har i dag rundt 7 400 artikler, noe som er veldig bra for et såpass lite språk, men problemet er at det er veldig få som bidrar aktivt på prosjektet. Det ønsker vi å endre på, men vi kan ikke gjøre det alene!

Målet vårt er å bidra til at Wikipedia på nordsamisk er et levende prosjekt som kontinuerlig oppdateres. Til det trengs det frivillige skribenter som kan nordsamisk og bedre tilfang av samisk kildemateriale.

Kan du nordsamisk, og synes det høres interessant ut, men vet ikke hvor du skal begynne? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg (wikimedia@wikimedia.no! Det samme gjelder selvsagt om du ikke kan nordsamisk, men likevel er interessert i prosjektet, f.eks. om du representerer en potensiell partnerinstitusjon, eller bare er en privatperson med interesse for temaet.

Mål

Målet med prosjektet er todelt:

 • Å øke og forbedre dekningen av samiske emner generelt på Wikimedia-prosjektene
 • Å øke aktiviteten på Wikipedia på nordsamisk spesielt

Fremdriftsplan

Dette prosjektet startet i 2017 og er planlagt å vare frem til juli 2020:


Tiltak 1
Finne samarbeidspartnere blant frivillige og institusjoner med god kjennskap til samisk språk, historie og kulturarv
 • Bygge allianser med kultur- og utdanningsinstitusjoner og relevante internasjonale nettverk
 • Komme i kontakt med tidligere og nåværende bidragsytere til Wikipedia på nordsamisk, holde spørreundersøkelse (phab:T182089)
 • Delta på konferanser for å fortelle om dette prosjektet, bygge nettverk og lære av andres arbeid med små språk, urfolkspråk og Wikipedia
 • Oversette vedtekter, hjemmeside og infomateriale til nordsamisk
 • Kontakte Wikimedia-chaptere i Sverige, Finland og Russland for å finne ut om evt. samarbeidsprosjekter. Wikimedia Sverige bistår oss med å få samiske stedsnavn fra Kartverket på Wikidata.


Tiltak 2
Legge til innhold på de ulike Wikimedia-prosjektene i samarbeid med frivillige og samarbeidspartnere
 • Laste opp data om steder med samiske stedsnavn fra Kartverket (phab:T185578)
 • Laste opp den samiske bibliografien fra Nasjonalbiblioteket (phab:T184436)
 • Laste opp bilder og lydopptak fra festivalene Riddu Riđđu og Márkomeannu


Tiltak 3
Støtte opp om bidragsytere, både på frivillig nivå og institusjonsnivå
 • Være en pådriver for at nordsamisk Wikipedia tar i bruk ulike tekniske verktøy som gjør det lettere å redigere
 • Arrangere en internasjonal samisk skrivekonkurranse og ukentlige skrivekonkurranser der det finnes kategorier på nordsamisk
 • Arrangere workshops i samarbeid med Samisk hus i Oslo og Samisk høgskole i Kautokeino

Rådgivergruppe

Some of the members from The Sami Advisory Board at Wikimania 2018

Vi har fått med oss en gruppe wikimedianere og andre fra mindre prosjekter og minoritetsspråksprosjekter som kan gi råd om prosjektet. Gruppa består av:

Aktiviteter

Presentation at Wikimania


Dokumentasjon av prosjektet

Andre relevante prosjekter