Søknader og rapporter til Wikimedia Foundation

Fra Wikimedia Norge

2023-2024

General Support Fund

Wikimedia Norge søkte om tilskudd for perioden juli 2023 - juni 2026: Building a firmer base for knowledge sharing on Wikimedia Projects

Søknadsvedlegg:

Wikimedia Norge ble tildelt NOK 2 300 000 for juli 2023 - juni 2024, og ikke for en treårig periode.

Halvveisrapportering:

Forespørsel om videreføring av tilskuddet

Etter avtale med tildelingskomiteen søkte Wikimedia Norge 15.03.2024 om at inneværende tildelingsperiode forlenges ut året 2024. Hensikten er at neste tildelingsperiode skal kunne følge kalenderåret 2025, slik at Wikimedia Norge ikke lenger må operere med avvikende budsjett- og rapporteringsår (juli-juni) i forbindelse med tilskudd fra Wikimedia Foundation. Dokumenter som ble vedlagt forespørselen:

Søknaden om forlengelse ble innvilget 07.05.2023, og det ble tildelt NOK 1 230 000 for perioden juli - desember 2024.

2022-2023

General Support Fund

Innvilget søknad: Knowledge Equity - Supporting Equity on Wikimedia Projects

Halvveisrapport - Midterm Learning Report

Vedlegg halvveisrapport:

Årsrapport: Final Learning Report

Vedlegg årsrapport:

2021-2022

Annual Plan Grant

Innvilget søknad: Proposal by Wikimedia Norge

Halvveisrapport: Progress Report Form

Movement Strategy Implementation Grant

Innvilget søknad: Wikimedia Language Diversity Hub Research