Hopp til innhold

Strategi Wikimedia Norge

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Våre mål

Wikimedia Foundation har i sin strategi for 2011-2015 satt som mål å øke antall månedlige brukere fra 400 millioner til 1 milliard (+ 150%), og øke antall artikler fra 19 millioner til 50 millioner (+ 163%). Målet er videre at antall aktive brukere som redigerer mer enn fem ganger per måned, skal opp fra 80.000 til 200.000 (+ 150%), mens andelen av innhold som er av høy kvalitet skal økes med 25%.

De norske Wikipediaprosjektene skal bidra til den globale veksten i fri kunnskap. Wikimedia Norge vil de neste fire årene arbeide for å nå konkrete mål, som bidrar til å realisere Wikimedia Foundations globale målsettinger innen 2015:

1. Wikipedia bør tilby brukere av bokmål 500.000 artikler og dobbelt så mange artikler og lister av høy kvalitet (AA, UA, GL).
2. Wikipedia bør mobilisere minst 2.000 skribenter, 1.000 aktive skribenter (> 5 / mnd) på bokmål.
3. Wikipedia bør tilby brukere av nynorsk 120.000 artikler.
4. Wikipedia bør mobilisere minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter på nynorsk.
5. Wikipedia bør tilby brukere av nordsamisk 5.000 artikler.
6. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt skal få merkbart økt tilfang av bilder, gjennom fotokonkurranser og frigivelse av offentlige billedsamlinger.
7. Wikipedia skal tilby bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.

8. De norske språkversjonene av Wikipedia til enhver tid har størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.

Wikipedias vekst i Norge

Wikipedia på bokmål/riksmål har i løpet av åtte år frambragt mer enn 310.000 artikler, eller nesten 40.000 nye artikler per år. De siste årene har antall nye artikler overskredet gjennomsnittstallet, med en utflating det siste året. Dersom Wikipedia skal tilby 500.000 artikler på bokmål/riksmål i løpet av 2015, innebærer det en årlig tilvekst på 47.500 artikler. Dette krever sterkere artikkelvekst enn i 2011, og tilsvarer veksten i perioder hvor antall aktive bidragsytere var noe over 500 sommerstid og over 600 i snitt gjennom året.

Wikipedia på bokmål har en autorisasjonsprosess for å merke artikler av høy kvalitet, og antallet slike artikler per juli 2011 var 206 utmerkede artikler, 537 anbefalte artikler, og 95 gode lister. Antallet slike kvalitetsmerkede artikler har blitt doblet siste fire år, men en ny dobling de neste fire år vil innebære at antallet nye kvalitetsartikler øker dobbelt så raskt de neste fire årene. Målet er å nå 400 utmerkede artikler, og i sum 1.200 anbefalte artikler / gode lister. Dette krever en betydelig mobilisering av eksisterende og nye ekspertskribenter på ulike fagfelt, både forskere, fagfolk, og amatører.

Per juli 2011 er antallet aktive bidragsytere omlag 500 på bokmål og 55 på nynorsk, og målet er å øke dette tallet til hnhv 1.000 og 100 i løpet av 2015. Wikimedia Norge må bidra til å snu en svakt negativ trend og skape entusiasme for rekruttering i nye brukergrupper. Dette er helt i overensstemmelse med situasjonen og utfordringen globalt. Helt spesielt er det betydelig rom for å øke antall kvinnelige bidragsytere, andelen er per 2011 antakelig svært lav (13% globalt). Det er også et viktig oppgave å mobilisere flere skribenter blant forskere og fagfolk.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo