Hopp til innhold

Styremøte 2010 - 19. april

Fra Wikimedia Norge
Sted Møterom Nedjma, Litteraturhuset, Oslo
Dato 19. april 2010, kl. 21.00
Løpenummer - Dette året 2010-04
Forrige: Styremøte 2010 – 20. mars
Neste : Styremøte 2010 – 18. mai

Det var ikke innkalt til møtet, i og med at styremøtet samlet de som ble valgt ved årsmøltet samme dag.


Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Lars Aage Kamfjord x
Erlend Bjørtvedt x
Anne-Sophie Ofrim x
Morten Haugen x
[[Bruker:|Jørund Leknes]]
Lars Roede x (til 21.25)
Trond Trosterud
Vara Harald Groven x
Vara Jon Harald Søby

Referat

Møtetid: 21.00 - 22.30

1) Kort presentasjon av de nyvalgte medlemmene

Hvert medlem som var til stede presenterte seg litt om sin bakgrunn, erfaringer og interesser rundt Wikimedia-prosjektene.

2) Konstituering av det nye styret
 • Leder: Jarle Vines
 • Nestleder: Lars Åge Kamfjord
 • Kasserer/kartotek: Anne-Sophie Ofrim
 • Sekretær/media: Erlend Bjørtvedt
 • Teknisk/arkiv: Lars Åge Kamfjord
 • Søknadsansvarlig offentlig: Lars Roede
 • Sponsorvirksomhet private: Jarle Vines
 • Kontakten mot Foundation: Lars Åge Kamfjord
 • Ekstern møtegjennomføring Oslo: Erlend Bjørtvedt
 • Wikimedia Academy: Anne-Sophie Ofrim, Erlend Bjørtvedt, Jørund Leknes
 • Samisk prosjekt: Morten Haugen
 • Utdanningsprosjekt/er: Harald Groven
 • Bildeprosjekt/er: Lars Roede, Anne-Sophie Ofrim
 • Kontakten mot Akademia: Trond Trosterud
 • Kontakten mot Litteraturhuset: Morten Haugen
 • Nasjonalbiblioteket: Morten Haugen
3) Kommunikasjon etter årsmøtet

Lars Åge Kamfjord sender ut pressemelding fra styret, som ble framlagt i møtet. En løsning via tjenesten ”Gotopress” kan brukes.

4) Chaptermøte i Bristol

Lars Åge Kamfjord sjekker møteagenda og viktighet av deltakelse med Foundation i løpet av uken, og styret tar en vurdering på mail i neste uke.

5) Samiskprosjektet

Morten Haugen får ansvar for å undersøke status og korrespondanse med Sametinget, og legger fram forslag til videre framdrift for neste styremøte.

6) Bildeprosjekt

Det bør igangsettes flere prosjekter, med Lars Roede, Anne-Sophie Ofrim og Jarle Vines som ressurspersoner.

7) Wikimedia Akademiet

Anne-Sophie Ofrim og Erlend Bjørtvedt tar ansvar for prosjektet, trekker inn Jørund Leknes pluss eksterne. Trekker med og mobiliserer medlemmer til å være med i prosjektet.

8) Søknad om støtte fra eksterne stiftelser mm

Lars Roede kartlegger mulighetene til støtte til prosjekter. Det bør særlig undersøkes om bildeprosjekter kan være aktuelle. Det gjøres en spesiell avsjekk mot slike institusjoner som Fritt Ord, Kavlistiftelsen osv, mhp å kartlegge søknadskrav, frister, osv.

9) Prokura og økonomirutiner

Anne-Sophie Ofrim tar kontakt med forrige økonomiansvarlig, og legger fram forslag til styret om hvem som skal ha prokura og disponere konto, samt økonomirutiner.

10) Agendapunkter

Før neste møte legger leder / sekretær fram forslag om eventuelle faste agendapunkter.

11) Neste møte

Neste styremøte blir 18. mai 2010, kl 1600-1900.