Styremøte 2012 - 10. april

  Fra Wikimedia Norge
  Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
  Sted Skype
  Dato 10. april, kl. 17.00
  Forrige: Styremøte 2012 - 27. februar
  Neste: Styremøte 2012 - 15. april

  Dagsorden er sendt på mail 4. april

  Dagsorden

  0) Referat og innkalling
  1) Økonomi - status og regnskap
  2) Prosjekter - status og orientering
  3) Wiki Loves Monuments 2011- 2012
  4) Kulturrådet
  5) Wikipedia Academy 2012 - Status
  6) Nordisk samarbeid
  7) Årsmøte 2012 - oppgaver
  8) Chaptermøte Berlin - Orientering

  Tilstede

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Kjetil Ree x
  Jørund Leknes x
  Lars Roede x
  Vara Harald Groven x
  Kontrollkomiteen v/ leder x


  Referat

  0) Referat og innkalling

  Med kun to styremedlemmer til stede (Jarle + Kjetil) er styret ikke vedtaksdyktig. Møtet blir dermed gjort om til et arbeidsmøte der man kort diskuterer status. Kjetil fører referat.

  1) Økonomi - status og regnskap

  Kjetil orienterte kort om økonomisk status i foreningen og disponible midler.

  2) Prosjekter - status og orientering

  Sametinget har godkjent det innsendte prosjektregnskapet og rapporten; disse godkjennes. De resterende midlene kan brukes til videreføring av prosjektet dersom plan sendes Sametinget innen 15. mai 2012.

  Diskusjon om videre planener fremover utsettes til neste styremøte.

  3) Wiki Loves Monuments 2011- 2012

  Kjetil tar ansvar for å føre oss på på listen over land som deltar. Jarle føres opp som midlertidig kontaktperson, og tar ansvar for å finne prosjektleder.

  4) Kulturrådet

  Punktet utsettes til neste styremøte.

  5) Wikipedia Academy 2012 - Status

  Punktet utsettes til neste styremøte.

  6) Nordisk samarbeid

  Tre stk fra Wikimedia Sverige er bekreftet å komme til Oslo i forbindelse med Wikipedia Academy. Jarle følger opp med danskene og finnene for å få en endelig liste over folk som kommer, og organiserer innkvartering. Søndagen før Academy settes av til arbeidsmøter.

  7) Årsmøte 2012 - oppgaver
  • Sakspapirene til årsmøtet må publiseres på http://no.wikimedia.org senest 19. april.
  • Kjetil har sendt ut kontingentkrav, og sørger for å gi valgkomiteen liste over medlemmer med stemmerett.
  • Erlend har ansvar for regnskap og budsjett.
  • Erlend har ansvar for styrets årsberetning. Kjetil følger også opp.
  • Kjetil forbereder innstilling til årsmøtet om Wikimedia Chapters Association. Styret legger opp til at årsmøtet bestemmer om Wikimedia Norge skal slutte seg til denne.
  8) Chaptermøte Berlin - Orientering

  Punktet utsettes til neste styremøte.

  9) Neste styremøte

  Tentativt satt til 15. april på Skype.


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo