Hopp til innhold

Styremøte 2012 - 26. april

Fra Wikimedia Norge
Sted Collett-gården, Norsk folkemuseum
Dato 26. april 2012
Forrige: (første denne perioden)
Neste: Styremøte 2012 - 3. mai (Oslo + Skype)


Det ble ikke utdelt dagsorden før møtet. Styremøtet ble samlet for å konstituere det nyvalgte styret etter årsmøtet samme dag.

Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan x

Referat

Referent: Kjetil Ree

Møtet begynte med en kort presentasjonsrunde da ikke alle kjente hverandre.

1) Konstituering

 • Kjetil ble utpekt til kasserer, mens Erlend får ansvar for å føre regnskap.
 • Knut ble utpekt til sekretær.

2) Praktiske gjøremål

 • Kjetil melder fra på internal-l om at vi blir med i Wikimedia Chapters Association.
 • Kjetil sørger for praktiske ting rundt tilgang til styreliste, internwiki mm.
 • Kjetil oversender renskrevet referat til protokollunderskriverne i løpet av fredagen.
 • Erlend oppdaterer styrepresentasjonen på nettsidene.
 • Kjetil sørger for at alle får fornavn@wikimedia.no-adresse. Mail til denne kan videresendes til folks vanlige epostadresse.
 • Jarle sørger for å trykke visittkort til alle når @wikimedia.no-adressene er klare. Alle i styret (inkludert vara) skal spørres om de vil ha.

3) Prosjekter

 • Samiskprosjektet: Jarle tar kontakt med Trond for å høre hvilken rolle Trond kan få. Kristian og Knut begynner å skrive på neste søknad til Sametinget.
 • Wiki loves monuments: Vi må skaffe prosjektleder. Ingen avgjørelse ble tatt.
 • Internasjonalt: Erlend tar hovedansvar for kommunikasjon med Wikimedia Foundation, mens Kjetil tar hovedansvaret for koordinering med andre chaptere. Man innstiller på at Kjetil tar turen til Wikimedia Chapters Association-møtet i Washington D.C., men praktiske detaljer må avklares med Kjetils arbeidsgiver først.

4) Neste styremøte

Torsdag 3 .mai klokka 1700-1900. De som er i Oslo møtes i NLIs lokaler ved Solli plass, mens de som ikke er i Oslo ringer inn via Skype.