Styremøte 2012 - 26. april

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Collett-gården, Norsk folkemuseum
  Dato 26. april 2012
  Forrige: (første denne perioden)
  Neste: Styremøte 2012 - 3. mai (Oslo + Skype)


  Det ble ikke utdelt dagsorden før møtet. Styremøtet ble samlet for å konstituere det nyvalgte styret etter årsmøtet samme dag.

  Tilstede

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Kjetil Ree x
  Knut Hjelleset x
  Marianne Wiig x
  Kristian Vangen x
  Trond Trosterud x
  Anne C Martens x
  Harald Groven x
  Erik Fløan x

  Referat

  Referent: Kjetil Ree

  Møtet begynte med en kort presentasjonsrunde da ikke alle kjente hverandre.

  1) Konstituering

  • Kjetil ble utpekt til kasserer, mens Erlend får ansvar for å føre regnskap.
  • Knut ble utpekt til sekretær.

  2) Praktiske gjøremål

  • Kjetil melder fra på internal-l om at vi blir med i Wikimedia Chapters Association.
  • Kjetil sørger for praktiske ting rundt tilgang til styreliste, internwiki mm.
  • Kjetil oversender renskrevet referat til protokollunderskriverne i løpet av fredagen.
  • Erlend oppdaterer styrepresentasjonen på nettsidene.
  • Kjetil sørger for at alle får fornavn@wikimedia.no-adresse. Mail til denne kan videresendes til folks vanlige epostadresse.
  • Jarle sørger for å trykke visittkort til alle når @wikimedia.no-adressene er klare. Alle i styret (inkludert vara) skal spørres om de vil ha.

  3) Prosjekter

  • Samiskprosjektet: Jarle tar kontakt med Trond for å høre hvilken rolle Trond kan få. Kristian og Knut begynner å skrive på neste søknad til Sametinget.
  • Wiki loves monuments: Vi må skaffe prosjektleder. Ingen avgjørelse ble tatt.
  • Internasjonalt: Erlend tar hovedansvar for kommunikasjon med Wikimedia Foundation, mens Kjetil tar hovedansvaret for koordinering med andre chaptere. Man innstiller på at Kjetil tar turen til Wikimedia Chapters Association-møtet i Washington D.C., men praktiske detaljer må avklares med Kjetils arbeidsgiver først.

  4) Neste styremøte

  Torsdag 3 .mai klokka 1700-1900. De som er i Oslo møtes i NLIs lokaler ved Solli plass, mens de som ikke er i Oslo ringer inn via Skype.