Styremøte 2012 - 4. september

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype-konferanse
Dato 4. september 2012
Forrige: Styremøte 2012 - 14. august (Skype)

Dagsorden

Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan x
Kontrollkomiteen x


Referat

Arbeidsmøtet ble satt på Skype kl 17:10, uten beslutningsdyktighet.

Tilstede: Jarle Vines, Anne Martens, Erlend Bjørtvedt (referent).

Det er god progresjon i arbeidet med å rekruttere jury. Jarle tar imorgen kontakt med en kandidat som mangler, Erlend støtter opp på dette med å kontakte en annen kandidat. Målet er å ha ferdig jury i løpet av max en uke. Erlend er forøvrig nylig rekruttert til å sitte i den svenske juryen. Diskusjon om å ha et premiearrangement før jul, eventuelt på akademiet til våren. Uansett bør vi samle juryen til en middag og en markering når de er ferdige med sitt arbeid.

Anne har sendt ut annonsering til ca 300 av landets fotoklubber, og den første fotoklubben har allerede tatt kontakt.

Det er allerede 5 kameraer til disposisjon som premier, Erlend tar kontakt med Canon om å stille med et mer elevert kamera som førstepremie.

Jarle sender denne uken ut medlemsmail med informasjon om konkurransen. Oppfordrer til å legge WLM ut på Facebook-profilen sin.

Det var enighet om å tenke raskt kreativt om annonsering via f.eks fotobutikker, websider, osv. Oppdatere WMNO sin egen Facebook-side og blogg. Det er også viktig nå å få opp informasjonen via lokalhistorie-lagene.

Det er lastet opp 99 bilder de første tre dager.

Anne har laget to utkast til plakater / flyers, vi bruker den sorte og Jarle skaffer riktig logo fra riksantikvaren. Jarle kontakter dem igjen med oppfordring om å fornye en lenke til wlM på sine hjemmesider.

Delatakerne holder kontakt på mail denne uken og forsøker å få alle tiltakene gjennomført denne uken.

Erlend gjør ferdig den lokale pressemeldingen og sender denne på sirkulasjon snarest. Spesielt fokus på småavisene, og på lokal vinkling.

Møtet ble avsluttet klokken 17:55.