Hopp til innhold

Styremøte 2012 - 14. august

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype-konferanse
Dato 14. august 2012
Forrige: Styremøte 2012 - 30. mai (Skype)
Forrige: Styremøte 2012 - 4. juli (Skype)
Neste: Styremøte 2012 - 4. september (Skype)

Dagsorden

Dagsorden er pga sykdom og diverse årsaker utdelt 9. august 2012. Varsel om hovedpunktet, Wiki Loves Monuments ble sendt ut på mail.


1) Innkalling og referat
2) Økonomi og regnskapsoversikt
3) Wiki Loves Monuments
4) Eventuelt
5) Neste styremøte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan x
Kontrollkomiteen x


Referat

1) Innkalling og referat
 • Godkjent.


2) Økonomi og regnskapsoversikt
 • Ikke framlagt, behandles i neste møte.


3) Wiki Loves Monuments
  • Harald Groven orienterte om dt arbeidet som nå er nedlagt med prosjektsiden og renvasking av kommunevise kulturminne-lister. Det er gjort revisjon av minnesmerkene, og mulighet for å se hvilke objekter som allerede er fotografert. Harald vil også møte Riksantikvaren for å diskutere videre samarbeid.
  • Arbeidsfordeling:
   • Erlend tar ansvar for premier, mediearbeid og ekstern informasjon.
   • Harald tar ansvar for teknisk arbeid og annonsering på Wikipedia.
   • Jarle tar ansvar for å rekruttere en jury.
   • Marianne tar ansvar for informasjon til Lokalhistoriewiki.
   • Anne tar ansvar for å informere en del fotoklubber.
   • Kjetil tar ansvar for kontakt og påmelding overfor WLM International.


4) Eventuelt
 • Det var ingen saker til eventuelt.


5) Neste styremøte
 • Det holdes et statusmøte for WLM den 4.september, klokken 1700.