Styremøte 2012 - 4. juli

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype-konferanse
Dato 4. juli 2012
Forrige: Styremøte 2012 - 30. mai (Skype)
Neste: Styremøte 2012 - 14. august (Skype)

Dagsorden

Dagsorden er pga sykdom og diverse årsaker utdelt 4. juli 2012, kl 12.00. Varsel om hovedpunktet, Wiki Loves Monuments ble sendt ut forrige uke.


1) Innkalling og referat
 • Vedrørende utsettelse fra forrige dato til dagens møte; en forklaring over dette blir fremlagt av Knut Hjelleset


2) Økonomi og regnskapsoversikt
 • Grunnlag: Framlegges i møtet, holdes i korthet


3) Wiki Loves Monuments
 • Hovedsaken for møtet. Fremlegges med tanke på å finne en konkret fremdriftsplan.


4) Eventuelt


5) Neste styremøte


Referat

Tilstede: Kristian Vangen, Kjetil Ree, Harald Groven, Marianne Wiig, Anne C. Martens og Knut Hjelleset, sistnevnte var referent.


1) Innkalling og referat

Dagsorden er pga sykdom og diverse årsaker utdelt 4. juli 2012, kl 12.00. Varsel om hovedpunktet, Wiki Loves Monuments ble sendt ut forrige uke.

 • Utenom at utsettelse og den forsinket innkalling ikke er heldig, ble det ikke reist kommentarer til dette punktet.


2) Økonomi og regnskapsoversikt

Fremlagt av Kjetil.

 • Ingen særlige kommentarer, ser greit ut som vanlig.


3) Wiki Loves Monuments

Hovedsaken for møtet. Fremlegges med tanke på å finne en konkret fremdriftsplan. Harald og Marianne fremla. Utgangspunktet er to dokumenter;

Liste over arbeidsoppgaver:

http://noboard.chapters.wikimedia.org/wiki/WLM12 og

Samarbeid Lokalhistoriewiki, Wikipedia og Riksantikvaren:

http://noboard.chapters.wikimedia.org/wiki/WLM12_samarbeid .


Noen elementer ble nevnt: Bør få til en kobling mellom fotokonkurranse og skrivekonkurranse. Forslaget er at man etter fotokonkurransen henger på en skrivekonkurranse.

 • Dette forslaget ble generelt godt mottatt.


Et innspill var at selve tittelen, Wiki Loves Monuments med fordel kunne blitt endret for denne skrivedelen av konkurransen. Det er mye som er relevant for prosjektet som ikke er egentlige monumenter, men heller kulturminner. Kan være en fordel å beholde en viss navnelink til WLM, noen forslag ble luftet:

- Kulturminneløftet

- Kulturminnekonkurransen

- Wiki Loves Kulturminner

- Knips et kulturminne! (undertittel: Wiki Loves Monuments 2012)

 • Disse ble det ikke egentlig noen umiddelbar konsensus om, vi får tenke videre. Det siste forslaget hadde kanskje noe mer vind i seilene, det bør helst være litt kætsji og snæppi.


Ellers, generelt for WLM12

 • Må huske å varsle om konkurransene før de avholdes, så folk har mulighet til å ta bilder og forberede tekster på forhånd, for eksempel i ferien.
 • Harald og Marianne og Kristian tar dette videre med å samskrive på internwikien og legge ut info på Tinget, Samfunnshuset og Lokalhistoriewiki for å forberede miljøene på den kommende konkurransen.
 • Det meste av ressursene fra fjorårets prosjektgjennomføring kan gjenbrukes, fortrinnsvis etter en oppdatering hvor nødvendig.
 • Kjetil undersøker muligheten for å delta i konkurransen gjennom å opplaste til Flickr, og finne ut om det finnes en lett tilgjengelig måte å sette opp en slik løsning.
 • Man kan også delta ved å legge inn kulturminner som ikke står på listene, så lenge de er lagt på riktig måte (med ID-nummer slik det skal).
 • Harald holder kontakten med riksantikvaren og da særlig redaktøren for kulturminnesøk. Han og Marianne avtaler et møte med ham i august.


Videre trengs det en kontaktperson for å holde kontakt med den internasjonale kampanjen, og fungere som en lederskikkelse for prosjektet. Det er ikke lykkes å finne noen til dette enda, videre fremstøt må gjøres.

 • Kjetil og Harald sonderer litt videre, i løpende dialog med styreleder og nestleder.


4) Eventuelt

Marianne la frem en sak om temawikier, basert på følgende notat: http://noboard.chapters.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_og_temawikiene, inkludert en liste over beslektede temawikier på kulturfeltet: http://noboard.chapters.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_og_temawikiene#Temawikier_innenfor_kulturfeltet . Dette er ganske forskjellige wikier, alt fra forskningswikier til mer prosjektorienterte wikier. Erfaringene med temawikiene er interessante, og kan kanskje gi inspirasjon videre, særlig på samarbeid og prosjekter av mindre størrelse.

Anne redegjorde om et møte hos Kulturrådet 5. juni 2012 angående samarbeid mellom offentlige kulturinstitusjoner og Wikimedia/Wikipedia. Et særlig tema var samarbeidsformen «Wikipedian-in-residence» eller «hus-wikipedianer» som det kan kalles på norsk. For Wikimedia deltok Erlend Bjørtvedt og Anne. Øvrige deltakere var Arkivverket, Riksarkivet og to interessenter fra Wikipedia-miljøet. Etter møtet har Wikimedia Norge opprettet en nettside for gjensidig informasjonsutveksling om samarbeid mellom kultursektoren og oss. Se <http://no.wikimedia.org/wiki/GLAM> for ytterligere info. Kulturrådet har tilbudt institusjoner i kultursektoren støtte til å gjennomføre kurs i Wikipediaredigering, og har ultimo juni lagt ut liste på GLAM-siden om hvilke institusjoner som har søkt om støtte til Wikipedia-kurs.


5) Neste styremøte

Siden hverken styreleder eller nestleder var tilstede, vedtok styret å legge neste styremøte i starten av august, Kjetil tar kontakt med lederduoen for å lodde etter mulige datoer, og tar kontakt med styret via epost etter dette.Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Kjetil Ree X
Knut Hjelleset X
Marianne Wiig X
Kristian Vangen X
Trond Trosterud X
Anne C Martens X
Harald Groven X
Erik Fløan
Kontrollkomiteen