Styret 2013-2014

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Wikimedia Norges styre består etter vedtektene av mellom fem og ni personer, og opptil tre varamedlemmer.

Styret kan nås på e-postadressen wikimedia-no-styre-at-lists.wikimedia.org.

Styret arbeider utfra foreningens Strategi 2011-15, vedtatt av styret i september 2011 med en rekke innspill fra det norske Wikipedia-samfunnet. Årsmøtet 2012 vedtok de ti hovedmålene i strategien.

Styret arbeider etter egne styre- og økonomirutiner som regulerer styrets daglige arbeid.

Vi er medlemmenes ombudspersoner, og ønsker alle henvendelser og forslag velkommen! Du kan sende forslag og tilbakemeldinger via e-post, eller eventuelt lage et nytt emne på Wikimedia:Samfunnet.

Wikimedia Norges styre (7. april 2013 – 26. april 2014)

Jon Harald Søby, Trondheim (leder). Søby er en erfaren wikipedianer og byråkrat på bokmål- og nynorsk-versjonene, samt steward på Wikipedia globalt. Han deltok i grunnleggelsen av Wikimedia Norge i 2008, og satt i styret 2008-2010. Søby studerer lingvistikk ved NTNU i Trondheim. Han går 2013 inn i sin første periode som styreleder. I Wikimedia Norge er han pressetalsmann, og har det overordnede ansvaret for styremøter og foreningens strategiske virksomhet og planlegging. (e-post)
Erlend Bjørtvedt, Oslo (nestleder og kasserer). Bjørtvedt er en erfaren wikipedianer og byråkrat på bokmål-versjonen. Han arbeider i konsernstaben i Telenor, og er av utdanning cand. philol. med hovedfag i historie og økonomisk historie. Han har også studert sosialøkonomi og russisk. Bjørtvedt har 25 års erfaring fra frivillige organisasjoner og politikk, og har de siste 13 årene arbeidet i næringslivet. Han ble først med i styret i Wikimedia Norge i 2010. (e-post)
Knut Hjelleset, Oslo (sekretær). Hjelleset har arbeidet i en årrekke i ulike organisasjoner, og ble med i styret i Wikimedia Norge i 2012. Han har holdt kurs og seminarer på Wikipedia-redigering for forskjellige organisasjoner, i hovedsak innen utviklingsfeltet. Hjelleset har studert historie og sosiologi, og jobber i det daglige i RORG-samarbeidet.
Anne C Martens, Oslo (styremedlem). Martens er en erfaren wikipedianer på bokmål-versjonen. Hun har juridisk embetseksamen og en cand.mag.-grad i språk, kunsthistorie og digital kommunikasjon. Av yrke er hun kommunikasjonsrådgiver. Hun ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2012.
Jarle Vines, Sandnes (styremedlem). Vines er en erfaren wikipedianer og administrator på bokmål- og nynorsk-versjonene. Han var Wikimedia Norges leder fra 2020 til 2013. Han har siden 1986 arbeidet i Industri Energi (NOPEF), og har 30 års erfaring fra offshore- og petroleumsbransjen og fra fagforeningsarbeid. (e-post)
Trond Trosterud, Tromsø (styremedlem). Trosterud er en erfaren wikipedianer på nynorsk-versjonen. Han er professor i samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø. Han ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2008, og deretter i 2012.
Claes Tande, Sandefjord (styremedlem). Tande er en erfaren wikipedianer og byråkrat på bokmål-versjonen. Han er katolsk prest med doktorgrad i teologi. Tande ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2013.
Hogne Neteland, Nesodden (varamedlem). Neteland er en erfaren wikipedianer og administrator på nynorsk-versjonen. Han arbeider innen IT. Neteland var siden 2011 medlem av valg- og kontrollkomiteen, og ble valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2013.
Harald Groven, Tromsø (varamedlem). Groven er en erfaren wikipedianer på bokmål-versjonen. Han har studert blant annet historie og mange andre fag i Tromsø, Oslo, Shanghai og Ann Arbor (Michigan), og jobber som internettutvikler i Senter for IKT i utdanningen. Han har vært wikientusiast siden 2000, og har bidratt på Wikipedia siden 2005. Han ble først valgt inn i Wikimedia Norges styre i 2010, og arbeider spesielt med prosjekter relatert til bruk av Wikipedia i skolen. (e-post)
Dan Michael Heggø Olsen, Oslo (varamedlem). Han er en erfaren wikipedianer på bokmål-versjonen, og har vært særlig aktiv innen teknisk utvikling og ukens konkurranse. Han er utdannet fysiker ved Universitetet i Oslo, og jobber ved Realfagsbiblioteket.

Se også

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo