Forslag/Arkiv

  Fra Wikimedia Norge

  Åpent brev: Hva mener partiene om fri tilgang til kunnskap og Wikipedia/Wikimedias arbeide?

  Det er valg til høsten og jeg har laget et første utkast til et åpent brev til de politiske partiene:

  I forbindelse med høstens stortingsvalg ønsker Wikimedia Norge informasjon om hvilken holdning de politiske partiene har til Wikipedia og til bruk av frie lisenser på offentlig informasjon. Mange brukere av internett har de siste årene blitt kjent med nettleksikonet Wikipedia. Noen har brukt det for å finne informasjon om forhold knyttet til fritid, f.eks for å vite mer om steder en reiser til mens andre har benyttet det i forbindelse med arbeid. Endel har kanskje også fått med seg at Wikipedia hverken reklamerer eller viser reklame og at det lages og drives av frivillige, åpent og gratis for alle.

  Når det gjelder Norge så er det tre språkversjoner av Wikipedia spesielt rettet mot offisielle norske språk; Wikipedia på samisk, nynorsk og bokmål/riksmål. Førstnevnte når snart 3 000 artikler, nynorsk er iferd med å runde 50 000 mens bokmål/riksmål har passert 200 000 artikler.

  http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

  Disse tre prosjektene, og mange andre driftes av den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation i USA. Midler skaffes ved innsamling og donasjoner og innholdet produseres av frivillige. Wikipedia blir massivt brukt, ifølge firmaet Comscore er Wikimedia Foundations samlede nettsteder blant verdens 5. største:

  http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2698

  Wikipedia og øvrige nettsteder under Wikimedia Foundation brukes imidlertid mye også i Norge, i følge tjenesten Alexa er nettstedene under domenet wikipedia.org det 12. mest besøkte i Norge, foran nettsteder som aftenposten.no og nrk.no:

  http://www.alexa.com/topsites/countries/NO

  For å nå ut med helseinformasjon har for eksempel det finansierte nettstedet helsebiblioteket.no med godt resultat benyttet Wikipedia og oppfordret nylig i en artikkel i Aftenposten andre innenfor helsesektoren i Norge til å gjøre det samme:

  http://www.helsebiblioteket.no/Nyhetsarkiv/30916.cms

  At Wikipedia og Wikimedia Foundation kan tilby mye fri tilgjengelig kunnskap på språk som brukes i Norge er svært gunstig for innbyggerne i landet, i tillegg til de tre offisielle språk nevnt over er det f.eks over 200 språkversjoner av Wikipedia:

  http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

  Alt dette innholdet har blitt produsert uten direkte offentlig støtte samtidig som Wikipedia og dets søsternettsteder er informasjonskanaler som har vist seg effektive.

  Wikipedia og Wikimedia Foundations nettsteder tilbyr unike muligheter for informasjonsflyt i en globalisert verden med våre mange språkversjoner, artikkelen om Oslo er f.eks på over 100 språk:

  http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E6%96%AF%E9%99%86

  Wikipedia og andre av Wikimedia Foundations nettsteder vokser jevnt og vil gjøre det uten støtte fra de politiske partiene eller aktive tiltak fra det offentlige i Norge. Samtidig har innbyggerne i landet god nytte av våre nettressurser og vi mener det vil være vel anvendt energi for det offentlige å inngå et samarbeide med oss for å fremme fri kunnskap. Konkret vil vi gjerne spørre partiene om følgende:

  • Hvordan stiller partiet seg til å gi økonomisk støtte til det idelle, frivillige arbeidet som pågår for kontinuerlig utvikling av Wikipedia (Wikimedia Norge (samisk/nynorsk/bokmål/riksmåls-kapittel av Wikimedia Foundation), som er donasjonsfinansiert og Norges, og verdens, mest brukte kunnskapsdatabase på internett??
  • Hva vil partiene gjøre for å støtte Wikimedia Norges arbeide for å åpne ulike offentlige billedarkiver for bruk under frie lisenser, slik man har i USA?
  • Internasjonalt bidrar Wikipedia og tilsvarende nettsteder under Wikimedia Foundation til å spre kunnskap som er viktig for områder og land under utviklig. Hva er partienes mening om dette arbeidet og vil de bidra til at det offentlige nyttiggjør seg denne ressursen og arbeider sammen med Wikipedia/Wikimedia for like globale muligheter?

  Med vennlig hilsen

  Wikimedia Norge

  Tanken er å sende det til de sentrale politiske partiene og avsender bør være Wikimedia Norge. Vi som bidrar her har alle mulige politiske interesser og et slikt brev bør følgelig ikke skjele til noe enkelt parti, men fortelle hva vi gjør og høre hva de vil og kan bidra med i vårt viktige arbeide. Det er selvfølgelig fritt frem til å komme med andre forslag, men i såfall foreslår jeg at eventuelle mindre språkfeil rettes direkte i mitt forslag over, mens eventuelle større endringer lanseres i egne utkast under. mvh - Ulflarsen 17. apr 2009 kl. 06:31 (CEST)

  Se også diskusjon på Wikipedia.

  Jeg tror vi skal se på dette brevet på neste styremøte og der bestemme hva vi kan gjøre. Et slikt utspill trenger styrets godkjennelse. --Nina 17. apr 2009 kl. 13:08 (CEST)
  Den er god, jeg vil forsøke å innpasse endringer som foreslås på Tinget/Samfunnshuset og så poste en mer oppdatert/revidert versjon før styremøtet. Når er neste styremøte? Ulflarsen 17. apr 2009 kl. 19:36 (CEST)
  I løpet av mai. Jeg har ikke helt oversikt ennå. --Nina 19. apr 2009 kl. 00:38 (CEST)
  Ta det med Chris [1] og se om det kan formuleres som en positiv greie for partiene. Jeblad 19. apr 2009 kl. 02:27 (CEST)

  Til styret ved Nina: Jeg har nå oppdatert forslaget ihht den diskusjon som har pågått på Tinget og jeg vil eventuelt oppdatere det ytterligere om det kommer nye gode forslag til endringer. Om jeg forstår deg rett så vil forslaget diskuteres på første styremøte engang i mai, jeg synes det er noe lenge - om styret finner forslaget interessant bør en vel kunne vurdere det pr. e-post, men overlater til styret å vurdere det. mvh - Ulflarsen 19. apr 2009 kl. 16:39 (CEST)

  Til det med dato: Det kjem an på når i mai, seint i mai blir vel seint, men tidleg i mai er allereie i neste veke, så til tidleg i mai kan vel brevet vente. Men tidleg er betre enn seint, så vi har tid til å purre på dei som ikkje svarer, så dreg det ut tar vi det via epostlista. Mens vi ventar: Dei to første spørsmåla er konkrete og gode (konkrete, men gratis, lovnader om tilgjenge til offentlege arkiv, ny bliletlisenseringspolitikk frå stat eller parti, osb, er alt veldig bra. Det tredje spørsmålet er litt vel kryptisk. Eg har ei kjensle av kva Ulf viser til, i og med at eg har lese denne e-postlista i vinter, men for andre blir det for kryptisk. Trondtr 19. apr 2009 kl. 22:35 (CEST).
  Punkt tre kan sikkert formuleres bedre. Det jeg forsøker er å få et søkelys på hvor viktig vårt arbeide er i forhold til den 3. verden. Vi tilbyr fri kunnskap og jo mer av det som kan gjøres tilgjengelig på språk som forståes over hele verden - desto mer nytte kan vi gjøre. Men mens barrieren her i vesten kan være å bruke en time til Wikipedia i stedet for å se en film på TV så kan barrieren i mange land i 3. verden være at de i det hele tatt ikke har tilgang til internett. Om en ved målbevisst arbeide støttet av Norge i form av utviklingshjelp f.eks satte opp Wikisentra i ulike byer i den 3. verden hvor bidragsytere kunne få gratis tilgang til nett om de skrev så kunne det muligens gjøre at det ble vesentlig flere artikler på f.eks Swahili.
  Men hva skal man med det når flertallet ikke har nett? Vel - det kan skrives ut og er først kunnskapen produsert så går den ikke tapt, ting kan skje mht utvikling av rimeligere PCer eller lesebrett som f.eks en landsby kan dele osv. Jeg mener vi har svært mye å bidra med her og vi bør ikke være redd for å si det. Om man ønsker å starte pilotprosjekter rundt dette, hvem som da skal stå for det er en annen sak, men vi bør absolutt vise til muligheten. mvh - Ulflarsen 20. apr 2009 kl. 14:39 (CEST)
  Det blir spurt om flere ting i den foreslåtte teksten, og noe av det er ikke kjernesaker for Wikimedia Norge. På Wikipedia er det gjort et valg om ikke å ha reklame, men dette er ikke en kjernesak. Det som er viktig er at vi produserer kunnskap som er fritt tilgjengelig. Det blir også tatt til orde for ulandsproblematikk, og selv om det er en god sak så er det ikke en primær oppgave for Wikipedia. Vi gjør kunnskapen tilgjengelig på prosjekter og språk, men å sikre tilgang for lesere i andre land er utenfor vår kjerneoppgave. Vi må også se på hva som er praktisk mulig å få interesse for her i Norge, at vi også vil støtte Wikimedia Foundation er klart, men å få norske politiske partier til å støtte en amerikansk stiftelse slik at disse skal støtte prosjekter på norsk – og kanskje ulandsprosjekter, blir litt håpefullt. Vi trenger noe som er mer konkret og mer lokalt for Norge. Jeblad 20. apr 2009 kl. 16:41 (CEST)
  Mitt forslag er et første utkast, om styret ønsker å omarbeide det vesentlig så står de fritt til det og selvfølgelig også fjerne deler av det. Det kan sikkert også være en fordel å ha en kortere tekst å sende ut til partiene. Om en skal prioritere noe så tror jeg det å sende det ut raskt bør velges fremfor noe, en bør ha tid til å purre på svar osv - og det bør nok sendes både som e-post og som vanlig brev. mvh - Ulflarsen 20. apr 2009 kl. 19:33 (CEST)

  Etter en kjapp diskusjon i styret har jeg punkter:

  • Hvorfor ønsker Wikimedia Norge et svar på et slikt brev? Hva ønsker vi å oppnå med det?
  Valgkamp er nok ikke rette tiden på året å be om lovnader på ting...
  • Hva skal vi gjøre med et svar?
  Skal vi oppfordre våre ~30 medlemmer om å stemme på de partiene som er positive til Wikimedias mål?
  • Jeg er bekymret for at en ordleggingen i et slikt brev kan oppfattes som "hvis ikke vi gjør som de vil, så skrives det negativt om oss på Wikipedia". Det er ikke nødvendigvis den beste måten å starte et samarbeid med en eventuell ny regjering til høsten...

  Det er noe som heter at all PR er god PR, men det gjelder ikke nødvendigvis når man faktisk skal samarbeide med den andre parten i etterkant... Laaknor 21. apr 2009 kl. 21:28 (CEST)

  Til Laaknor: Det er vanlig at ulike grupper som påvirkes av beslutninger fra politiske partier ber disse klargjøre hva de står for før et valg. Ved å få svar på et slikt brev kan vi oppnå at vi fokuserer partiene på at vi eksisterer og at vi kan benyttes for å spre fri kunnskap.

  Du skriver videre at "valgkamp er nok ikke rette tiden på året å be om lovnader på ting". Om du seriøst mener det så bør du isåfall glemme politikerne også etter valget.

  Når det gjelder et svar så skal vi selvfølgelig ikke be våre medlemmer eller de som bruker Wikipedia til å stemme ditt eller datt. Svarene skal offentliggjøres, også manglende svar og så får den enkelte gjøre seg opp en mening om hva han/hun synes om det.

  Når det gjelder hvordan vi formulerer et slikt brev så er jeg helt åpen for at det gjøres endringer, jeg synes imidlertid at det er et dårlig valg å ikke be de politiske partiene si hva de mener om dette. Valg er nettopp det - valg, en velger mellom ulike alternativ. Det er derfor partiene publiserer program i forkant og vi leser disse programmene for å vite hva vi skal velge, og vi følger med på nyheter for å se hva partiene mener om ulike aktuelle saker. Ulflarsen 21. apr 2009 kl. 21:53 (CEST)

  Her er jeg enig med Ulf, vi må drive med litt "lobbyvirksomhet". Om vi får svar så betyr det jo også at de faktisk har satt seg litt inn i hva wipipedia er, hva vi skal bruke svaret til avhenger jo på svaret eller om vi i det hele tatt får noe svar. Vi vil også kunne få kontaktpersoner innen de forskjellige partiene som kan være nyttig for oss. --88.89.59.128 26. mai 2009 kl. 22:03 (CEST)Svar[svar]
  Jeg støtter Ulf. Dette er noe jeg absolutt syntes vi burde sende til partiene. EFN og NUUG gjør også denslags. Se f.eks http://wiki.nuug.no/grupper/survey/2009valg -- Atluxity 7. jun 2009 kl. 22:44 (CEST)

  Oppdatering: Siden styret tydeligvis ikke var interessert i forslaget så har jeg sendt det som en åpen e-post til partiene som stiller til valg, og jeg har postet forslaget på Torget (NB, arkiv, så ikke skriv noe der). Til nå har jeg fått et svar, fra Kristelig Folkeparti, mens Høyre og Rødt har meldt at de ser på saken, vi får se om de klarer å konkludere før valget. Ulflarsen 2. aug 2009 kl. 19:17 (CEST)

  Screencasts

  Det kan være aktuelt å ta opp enkle små filmsnutter av skjermbildet som viser helt basic ting, som hvordan redigere, lagre, merke for hurtigslett osv. Kan dette få en seksjon under "Foredrag", som en type "online foredrag" eller lignende? -- --Atluxity 19. apr 2009 kl. 02:13 (CEST)

  Tror noe slikt kan inngå i en serie videoer med e-læring om hvordan bidra. Vi kan også lage hele foredrag, men det er vel litt mer omfattende. Det her er absolutt noe vi bør følge opp. Jeblad 19. apr 2009 kl. 02:24 (CEST)
  Foundation holder på med noe lignende: Wikimedia Blog. Laaknor 20. apr 2009 kl. 18:21 (CEST)

  Grupper

  Jeg vil foreslå at det settes opp grupper som tar for seg forskjellige arbeidsoppgaver. Jeg har tenkt på noen grupper som kanskje kan være aktuelle og har listet opp disse under, føl fritt for å bidra til listen. -- Atluxity 19. apr 2009 kl. 02:25 (CEST)

  • Intern-dokumentasjon
   • Ta seg av hjelpe-sider o.l. på Wikimedia-prosjektene, passe på at ting er forklart på en bra måte, kanskje også lage screencasts som stemmer overens med hjelpeteksten. Oppdatere Wikimedia Norges egen wiki, og gjøre denne så bra som mulig. Ta seg av filming av arrangementer organisert av Wikimedia, osv.
  • Dokumentasjon
   • Være en ressurs dersom det skulle være bilder, film, lyd eller lignende som var ønsket til Wikimedia-prosjektene enten av prosjektene eller eksterne krefter (museer, skoler eller lignende)
   • Instruksjonsvideoer (hva er wp, hvordan brukes og skrives wp, hva er fordeler/ulemper, hvem står bak osv.osv.) for ulike grupper. Det kunne lages fler videoer tilpasset ulike grupper: En for lærere, en for bruk i undervisning, en for akademikere, en generell, en for å søke om støtte etc. Hvis det er stemning for det kunne no.wp-brukere skrive/definere innholdet, men selve produksjonen gjøres av professionelle (gjerne wp-brukere) og her kommer behovet for økonomisk støtte inn i bildet.
   • Informasjonsbrosjyre (evt. også denne differentiert til ulike målgrupper) til å dristribuere til:
    • Skoler og gymnas
    • Universiteter og høgskoler
    • Politikere
    • Støttepersoner og -bedrifter
    • Museer, sykehus,
    • Etc. samt andre interesserte privatpersoner og bedrifter
  Og her tror jeg det er viktig for spesielt akademikere å fremheve at wp er mye mer kontrollert enn man først får inntrykk av. Jeg tenker på at nye brukeres bidrag kontrolleres av Patrollere, skribenter har «sine» sider under overvåking, referanser/kilder gjør det mulig relativ enkelt å kontrollere innholdet. Videre fører wp-artikler med seg at en publikasjon leses mye mer enn det ellers hadde blitt lest.
  • Treff
   • Ta seg av organisering og annonsering av sosiale treff i forbinnelse med Wikimedia-prosjekter.
  Det er blitt litt dobbelt opp av sider, men i venstremargen er det en lenke «Oppgaver» som skal være en side med igangsatte oppgaver. Grupper er da knyttet til de pågående oppgavene. Jeblad 19. apr 2009 kl. 02:32 (CEST)
  Aha, jeg forstår. Da tar jeg det der :) Jeg misforstod meningen med den siden. -- Atluxity 19. apr 2009 kl. 02:34 (CEST)

  Donasjoner via Paypal

  Jeg syntes Wikimedia Norge også skal gi muligheten for å gi donasjoner via Paypal. Enkelte syntes det er enklere enn å bruke nettbanken, og jeg syntes det er viktig å gjøre det så enkelt som mulig å gi donasjoner. -- Atluxity 21. apr 2009 kl. 20:13 (CEST)

  Kassereren var raskt ute med å ordne dette. Se Donasjoner. --Nina 22. apr 2009 kl. 02:46 (CEST)

  Ny nettside

  Jeg foreslår at WM Norge går bort fra MediaWiki som primærnettside. Jeg tror at en mer «corporate»-look à la wikimedia.de er mer tillitsskapende for samarbeidspartnere og folk som kanskje ikke er aktive skribenter selv, men ønsker å støtte Wikimedias arbeid. For å sette det på spissen: denne styrepresentasjonen gir et svært mye bedre inntykk enn denne, der man i sistnevnte kommer til blant annet denne lite informative presentasjonen når man trykker på et styremedlems navn.

  En wiki vil likevel være et naturlig samarbeidsverktøy for Wikimedia Norge, men jeg foreslår da at denne wikien videreføres som en intern-wiki for organisasjonens styre og medlemmer, der kun medlemmene har lese- og skrivetilgang. Så kan man bruke denne til å kladde på dokumenter til hovednettsiden, og til å koordinere interne prosjekter. --Kjetil_r 28. apr 2009 kl. 10:04 (CEST)

  Når vi får tid, ansatte og penger er det mye som kan gjøres, så kommer tid kommer råd. --Nina 29. apr 2009 kl. 00:46 (CEST)
  Godt svar ;-) --Kjetil_r 29. apr 2009 kl. 01:23 (CEST)
  Ser det nevnes min brukerside. Jeg har prioritert andre oppgaver innenfor Wikimedia Norge og for meg selv siste dagene, men dette er jo en wiki, det er jo bare å ta pennen fatt Kjetil. Min brukerside må du gjerne ta for deg :) 85.19.118.38 29. apr 2009 kl. 01:36 (CEST)
  Done ;-) --Kjetil_r 29. apr 2009 kl. 08:04 (CEST)
  Nice! 29. apr 2009 kl. 08:12 (CEST)
  Jeg kommer ikke til å prioritere å bruke noe annet enn en wiki. Grunnen er at vi ikke bare skal fremstå på en gitt måte, det vil si mer eller mindre «corporate», men at vi skal formidle tro på produktet. Jeblad 2. mai 2009 kl. 12:05 (CEST)Svar[svar]
  Så du mener at Wikimedia Tyskland ikke formidler tro på produktet sitt? --Kjetil_r 2. mai 2009 kl. 21:10 (CEST)Svar[svar]
  Hvis du selger et konsept basert på en wiki, og du ikke selv er villig til å bruke løsningen, så formidler du ikke tro på produktet. Jeblad 4. mai 2009 kl. 16:26 (CEST)Svar[svar]
  Jeg tror det er greit å bruke mediawiki, men den kan settes opp en del bedre enn den er gjort per nå. -- Atluxity 19. mai 2009 kl. 23:34 (CEST)Svar[svar]

  Undersøkelse - bruk av Wikipedia i skolen

  Med basis i tilsvarende svenske undersøkelser (svenske gymnasiasters bruk av Wikipedia og svenske gymnaslæreres bruk av Wikipedia) foreslår jeg at Wikimedia Norge søker midler til å gjennnomføre en tilsvarende undersøkelse i Norge.

  Vi vet at Wikipedia brukes massivt i skolen, men av flere grunner er det viktig å få dokumentert dette, ikke minst hvor mye de norske utgavene brukes (samisk, nynorsk og bokmål/riksmål) kontra engelskspråklig og andre språkversjoner. I Sverige var det regionalbibliotek i Stockholm som betalte for undersøkelsen, hvem som kan tenkes å dekke det her vet jeg ikke, men andre har kanskje oversikt over hvem som kan ha interesse for kunnskap om dette. Ulflarsen 1. mai 2009 kl. 15:55 (CEST)Svar[svar]

  Et prosjekt jeg absolutt mener vi bør gjennomføre, ja (men nå elsker jo jeg alt av tall og statistikk). Skal sørge for at det blir diskutert på neste styremøte. Laaknor 1. mai 2009 kl. 16:44 (CEST)Svar[svar]
  Vi har hatt noen møter om Wikipedia Akademi, arbeidet for å få noen samarbeidsparter og såvidt begynt med å tenke gjennom hvordan dette kan gjennomføres. Jeg tror at vi skal konsentrere oss om å få til dette først og da trengs det finansiering som det må søkes om, muligens fra de samme som vil måtte finansiere en slik undersøkelse I neste omgang kan vi konsentrere oss om andre prosjekter, og da kan dette bli aktuelt. --Nina 1. mai 2009 kl. 23:56 (CEST)Svar[svar]
  Jeg ser av Ninas svar at et slikt prosjekt ikke prioriteres nå. Jeg tror imidlertid både at det kan være svært nyttig med en slik undersøkelse og at det er gjennomførbart og vil derfor forsøke å få det til på egen hånd. Ulflarsen 2. mai 2009 kl. 14:59 (CEST)Svar[svar]
  Jobben min gjør en årlig spørreundersøkelse ungdoms bruk av nettet til digitale læremidler og utdanningsinformasjon. Jeg skal mase på for å presse inn noen ekstra spørsmål om de mest brukte nettstedenes fortrinn/svakheter og tillit i neste undersøkelse. H@r@ld 17. feb 2010 kl. 00:28 (CET)
  Kjempefint! --Nina 17. feb 2010 kl. 17:32 (CET)

  Arrangere noe i forbinnelse med Eurovision09

  Nå som Eurovision skal arrangeres i Norge kommer det til å komme en del utenlandske til landet, det kunne kanskje være en ide om Wikimedia Norge arrangerte noe i forbinnelse med dette? -- Atluxity 19. mai 2009 kl. 23:36 (CEST)Svar[svar]

  Tanken er god, men jeg tror det vil bli vanskelig å få oppmerksomhet da det er veldig mye som skjer. Jeg husker ennå finalen i Bergen med laksebord på Torgallmenningen og skihopp i bakken nedenfor Johanneskirken med snø fraktet fra Finse i 20 varmegrader. Om vi hadde et samarbeid med en platebutikk i forbindelse med platesignering ville vi kanskje bli sett, men noe eget arrangement har jeg liten tro på. Det vil koste mer enn vi kan få tilbake i form av oppmerksomhet. --Nina 19. mai 2009 kl. 23:50 (CEST)Svar[svar]
  Kanskje om vi snur litt på det og presenterer Wikipedia som en mulighet til å bli profilert, istedenfor at vi profilerer oss. Men hvordan gjør vi det? Jeblad 24. mai 2009 kl. 00:12 (CEST)Svar[svar]
  Nå tror jeg dere tenker litt for stort på det. Jeg tenkte ikke på noe stort arrangement for å profilere oss, men å samle de som allerede vet hva wikimedia er. De som er wikimedia-brukere og har lyst til å treffe de norske wikimedia-folka. -- Atluxity 7. jun 2009 kl. 22:26 (CEST)
  Om du ønsker å lage et treff i Oslo i forbindelse med Eurovision09 som ikke krever noen økonomiske- eller resursmessige midler så er jeg selvsagt positiv til dette. Jeg vil bare ikke binde opp styrets ressurser i for mange prosjekter. Vi bør satse på noen prosjekt og å gjennomføre dem på en god måte. --Nina 8. jun 2009 kl. 13:08 (CEST)

  Anonyme bidrag

  Skal vi slå av anonyme bidrag? Det ser ut som om dette skaper større problemer enn fordeler. Så lenge det er åpent å registrere seg så bør det være uproblematisk. Ved at folk registrerer seg så blir det tydeligere hvem som står bak forskjellige forslag. Jeblad 27. mai 2009 kl. 05:07 (CEST)Svar[svar]

  Støttes. -- Atluxity 7. jun 2009 kl. 22:27 (CEST)

  Best practices in public outreach

  På meta legges det nå ut en serie artikler om Best practices in public outreach. Vel verd å leses. Jeblad 2. jun 2009 kl. 08:29 (CEST)

  NTB sin nyhetskalender

  Notisen er postet på Torget, Samfunnshuset og Desken

  Wikimedia Norge har vært i møte med NTB (Norsk Telegrambyrå) og fått presentert deres «Nyhetskalender». Dette er en oversikt over hendelser som strekker seg flere år fremover i tid. En kalender er viktig for å kunne være på stedet når noe skjer, spesielt om en vil ta bilder av hendelsen. Tilgang vil komme på rundt 200/mnd for hver bruker vi gir tilgang, og dette må enten dekkes av oss eller av brukerne. Det er ikke aktuelt å gjøre en republisering av kalenderen i dette prosjektet, det er en tjeneste som de aktive skribentene kan bruke for å få oversikt over fremtidige hendelser. Er det tilstrekkelig interesse for noe slikt? Finner vi sponsorer så kan det bli aktuelt å gi enkelte brukerer fri tilgang, for eksempel aktive skribenter på WikiNytt. — Jeblad 15. aug 2009 kl. 12:26 (CEST)

  Jeg var selv med på møtet, og er svært positiv til et slikt iniativ! --Flums 16. aug 2009 kl. 23:03 (CEST)

  Peker til Storbritannia på venstre side peker til uk på wikipedia

  Den bør fjernes da [uk.wikipedia.org] ikke har noe med Storbritannia å gjøre :-). Hvor kan dette fjernes? Nsaa 15. aug 2009 kl. 13:41 (CEST)

  I dette tilfellet er lenken feil, men lokalavdelingen er korrekt. Jeblad 16. aug 2009 kl. 01:51 (CEST)

  Forholdet til Wikimedia Foundation

  Er ikke Wikimedia Norge så annerkjent av Wikimedia Foundation at Wikimedia Norge er verdig en plass på http://wikimediafoundation.org/wiki/Kontakt_oss ? --79.160.6.40 21. aug 2009 kl. 21:17 (CEST)

  Ingen har huska på å legge det til, ikke verre enn det – men takk for tipset. Jeblad 21. aug 2009 kl. 23:45 (CEST)

  Skattefradrag for donasjoner

  Vet at mange store organsisasjoner rapporterer donasjoner til skattemyndighetene slik at skattefradrag oppnås automatisk for giver. Kunne dette vært en idé for wikipedia norge?

  Tenker på at julen er en populær tid for donasjoner og at wikipedia etter min mening er et av de mest effektive hjelpetiltak, ved å gjøre kunnskap tilgjengelig for veldig mange også i u-land. Og med minimale kostnader.

  Hvis noe slikt er mulig kan det spres videre i en epost aksjon. -- Dette innlegget ble ikke signert, men skrevet av 129.240.46.211 4. des 2009 kl. 11:15

  God ide, ihht denne artikkelen så må organisasjonen tilfredstille visse krav og i såfall kan man gi minium 500 og inntil 12 000 kroner. Kravene som må tilfredstilles finnes på disse sidene til Skatteetaten. Ut fra en rask gjennomlesning så virker det som Wikimedia Norge tilfredsstiller kravet og følgelig kan komme på listen over organisasjoner en kan gi skattefritt til. mvh - Ulflarsen 4. des 2009 kl. 12:07 (CET)
  Kanskje du Ulf kunne tatt kontakt med Skatteetaten og prøve å få dette avklaret? --85.164.193.196 4. des 2009 kl. 19:11 (CET)
  I følge denne forskriften fra Skatteetaten må foreningen søke om forhåndsgodkjennelse for å komme på listen over organisasjoner som kan motta gaver skattefritt:
  "Det er skattekontoret som tar stilling til om mottakeren tilfredsstiller vilkårene for å motta gave med fradragsrett for giveren. Forhåndsgodkjennelsen sendes Skattedirektoratet, som hvis det ikke har innvendinger, fører organisasjonen opp på listen over godkjente organisasjoner."
  Wikimedia Norge må altså søke skatteetaten, men det virker på meg som vi bør kunne kvalifisere til dette. Dersom styret i Wikimedia Norge ønsker det så kan jeg godt ta en innledende kontakt med skatteetaten for å finne ut av hvordan man konkret søker, dvs hva slags søknadsskjema, underliggende dokumentasjon som kreves osv. mvh - Ulflarsen 5. des 2009 kl. 10:44 (CET)
  Dette har jeg styrt litt med mht søknad om det samme for FriBit. Det var etpar stipulasjoner som må være oppfylt før man kvalifiserer til skattefradrag som vi ikke oppfylte.
  • Vedtektene må spesifisere hva som skjer med overskytende midler ved oppløsning av organisasjonen, de kan ikke falle i private hender igjen (for å unngå skattesnyting). Dette er en smal sak å endre hvis man ikke har det allerede.
  • Aktivitetene kan ikke være hovedsakelig i Oslo.... Dette skjønte jeg overhodet ikke, men det var det de sa. Jeg kan finne brevet og legge det ut hvis dere vil.
  Mao det er litt styr å bli forhåndsgodkjent for skattefritak. Dessuten er det også en prosess som må på plass før det kan bli slik at giver opplyser sitt personnummer til Wikimedia, og dere rapporterer donasjonen til skattefuten. Komplisert, men verdt det.Gnurkel 7. jan 2010 kl. 12:03 (CET)
  FriBit vil antakelig komme inn under reglene for donasjoner til vitenskapelige organisasjoner, dvs forskning og denslags pga arbeidet med klareringsmodellen. Jeblad 8. jan 2010 kl. 03:04 (CET)
  Noen som har jobbet videre med denne? Det kunne vært fint om det samtidig ble laget en form for "dokumentasjon" på hva en må gjøre. Er sikkert mange andre som kunne tenkt seg det samme for diverse gratis-løsninger på nettet :-)
  Som jeg har skrevet over så kan jeg sjekke det ut med skatteetaten, men jeg har ikke hørt noe fra styret i Wikimedia Norge om saken og antar derfor at mitt forslag ikke har interesse. Ulflarsen 14. des 2009 kl. 14:39 (CET)
  Forslaget har interesse så Ulf må gjerne arbeide videre med dette. Det er en del å gjøre og vi er glade for slik avlastning. --Nina 14. des 2009 kl. 23:50 (CET)

  Jeg har nå ringt Skatteetaten, de skal sjekke og ringe tilbake og jeg har også sendt en e-post med spørsmål om saken, og satt styret cc på den. Her er forøvrig listen over organisasjoner en kan gi skattefritt til, det er altså denne listen Wikimedia Norge må søke Skatteetaten å komme med på. Jeg skal informere videre så snart jeg får svar fra Skatteetaten. Ulflarsen 16. des 2009 kl. 12:02 (CET)

  Da tror jeg at jeg har fått den nødvendige informasjon.

  Styret må søke det lokale skattekontor om slikt fritak, vise til den eller de punktene hvor en anser at en fyller kravene og legge med vedtekter for foreningen. Hun jeg snakket med anslo behandlingstiden til 2-3 uker. Jeg kan eventuelt utarbeide et forslag til brev til skatteetaten som styret ved styrets leder da kan sende. Ulflarsen 16. des 2009 kl. 14:57 (CET)

  For ordens skyld vil jeg nevne at jeg har utarbeidet et utkast til en søknad, det ligger nå hos styret som må sende det til skatteetaten - forhåpentligvis vil det da fra 2010 være mulig å gi penger skattefritt til Wikimedia Norge. mvh - Ulflarsen 30. des 2009 kl. 10:40 (CET)

  Det ligger som punkt til neste styremøte: Styremøte 2010 – 20. januar. Et problem er at det kom tydelige signaler fra nettsamfunnet om at de ikke ønsker innsamlingsaksjoner da noen ønsket å støtte oss, og at dette er gaver som gies ved slutten av året da en ser om det er økonomisk mulig. Vi vil da ikke kunne informere om dette da det alltid er en innsamlingsaksjon sentralt på denne tiden. Gaver til Wikimedia Fundation vil ikke komme inn under dette fritaket, bare til Wikimedia Norge ut fra det lovverket vi har i Norge. --Nina 30. des 2009 kl. 13:43 (CET)
  Jeg tror ikke det fremgikk helt tydelig om det var lov/ikke lov ifht. Foundation, men ser man på de.wps forside ser det jo ut til at det er lov siden de også viser til både tysk, sveitsisk og østerriksk wikimedia. Mvh Prillen 30. des 2009 kl. 16:43 (CET)
  Jeg oppfattet nettsamfunnet på WPNO som negativ til å bruke Wikipedia som kanal for Wikimedia Norge og tar dette til etterretning da vi ikke ønsker å være i utakt med nettsamfunnet, vi jobber jo for det, ikke mot det. --Nina 30. des 2009 kl. 19:41 (CET)

  Jeg ser ikke noe problem ved å kjøre innsamlingsaksjon eller medlemsverving for Wikimedia Norge på nettsidene til Wikipedia - det bør være helt uproblematisk. Det eneste problemet - som jeg påpekte, var at det ikke kan kjøres samtidig med innsamling til Wikimedia Foundation. Når den er over så må Wikimedia Norge svært gjerne kjøre både innsamling og medlemsverving via banner fra nettsidene til Wikipedia på bokmål/riksmål og sikkert også fra andre prosjekter. Ulflarsen 31. des 2009 kl. 14:20 (CET)

  Jeg synes i alle tilfeller en slik søknad skal sendes, så har man den nødvendige klareringen på plass, om/når det eventuelt blir aktuelt. Så slipper man et skippertak da. sånn om søknaden allerede er skrevet osv.
  -- ALindrupsen
  

  Donasjonsgavekort

  Ref Gnurkels innlegg på digi.no-debatten: mulighet til å gi fysiske gavekort med "du har støttet Wikimedia Norges innsats for fri kunnskap". Laaknor 7. jan 2010 kl. 11:18 (CET)

  Gnurkel har mange gode forslag. Vi burde absolutt prøve dette, og gjerne før neste jul! Jeblad 17. feb 2010 kl. 23:47 (CET)

  Medlemskap Frivillighet Norge

  Frivillighet Norge er en paraplyorganisasjon for frivillige, ideelle organisasjoner i Norge. Det virker som det kan være flere gode grunner for Wikimedia Norge til å melde seg inn her. Styret bør se på saken og eventuelt sende en søknad. Ulflarsen 17. feb 2010 kl. 18:08 (CET)

  Det vil koste 500 kr. året så det må nok styrebehandles.--85.166.63.95 17. feb 2010 kl. 18:47 (CET)
  Det er flere slike paraplyorganisasjoner som gjerne vil ha oss som medlem, antakelig må vi prioritere utfra deres mulighet til å gi et positivt bidrag til vår sak. Jeblad 17. feb 2010 kl. 23:50 (CET)

  Det ser ut som Frivillighet Norge er den sentrale organisasjon for frivillige organisasjoner og som det offentlige forholder seg til, et medlemskap burde derfor også være av interesse for Wikimedia Norge. Ulflarsen 24. feb 2010 kl. 08:09 (CET)

  Frivillighet Norge er av interesse, men vi må ta dette opp på styremøte og diskutere det der. Vi må også se hva vi har av midler og ut fra dette bestemme hvor vi skal tegne medlemskap. Forslaget er notert og dette vil bli tatt opp igjen senere. --Nina 24. feb 2010 kl. 12:52 (CET)

  Til styret: Siste melding fra styreleder forslaget er notert og dette vil bli tatt opp igjen senere er forbilledlig og akkurat hva en som fremmer et forslag forventer å høre. Det er helt innlysende at en organisasjon ikke kan "hoppe på" allverdens forslag, dels fordi man må prioritere og dels fordi ting koster penger. Men kommentaren fra Jeblad er lite konstruktiv, fordi: Han skriver ikke noe om at det skal behandles, tvert imot virker han som å avvise det uten behandling, noe som fra forslagsstiller virker negativt. Hva er hensikt med å foreslå om en sak ikke en gang behandles, eller diskuteres saklig? Jeblad gir f.eks ikke noen tilbakemelding om hva slags andre paraplyorganisasjoner som kan være aktuelt - det burde være et minimum ved en slik avvisning.

  Igjen - honnør til styreleder Nina for å en forståelig og konkret tilbakemelding! Ulflarsen 24. feb 2010 kl. 19:22 (CET)

  Jeg har hverken avvist eller godtatt ditt forslag, jeg har sagt at det finnes flere organisasjoner som vektlegger flere forskjellige forhold og at vi må prioritere utfra deres mulighet til å gi et positivt bidrag til vår sak. Det er ikke slik at jeg kan instruere styret om hva det skal mene, medlemmer av styret gjør seg opp en mening på fritt grunnlag. Fordi mesteparten av arbeidet blir gjort av styret må styrets medlemmer fange opp de sakene de ønsker å ta videre. Hvis ingen har mulighet til å jobbe med et forslag så blir det rett og slett ikke gjort noe med saken. Denne saken er diskutert helt flyktig, men såvidt jeg husker er det uklart hva vi kan oppnå med et medlemsskap. Det er ikke alltid det er heldig «å bare være medlem», vi bør også markere oss. Det er fint at du kommer med forslag, men som sagt så kan jeg ikke forskuttere hva styret mener eller om noen vil ta forslaget videre. Jeblad 6. mar 2010 kl. 10:24 (CET)
  Jeblad skriver: "Det er flere slike paraplyorganisasjoner som gjerne vil ha oss som medlem, antakelig må vi prioritere utfra deres mulighet til å gi et positivt bidrag til vår sak". Hvilke andre paraplyorganisasjoner vil ha oss som medlem? Meg bekjent er Frivillighet Norge den sentrale organisasjon for foreninger av vår type og tydeligvis også den foretrukne samarbeidspartner for det offentlige. Forøvrig fastholder jeg at jeg anser styreleders kommentar som forbilledlig, slik skal det gjøres, om en ønsker forslag fra bidragsytere til styret i WMNO. Ulflarsen 8. mar 2010 kl. 17:02 (CET)

  Forum for å diskutere felles målsettinger og problemer for eiere og brukere av wikier

  Det har vist seg at det er en betydelig interesse for et felles forum hvor en kan diskutere felles målsettinger og problemer for eiere og brukere av wikier. Typiske eksempler er formulering av forskningsprosjekter slik at de får gyldighet for flere aktører, utviklingsprosjekter hvor vi har felles ønsker med høyskoler og universiteter og så videre. Et forum foreslår jeg blir satt opp som en arkivert mailingliste hvor deltagerne har innsyn i arkivet slik at diskusjoner kan brukes som underlag i kravspesifikasjoner. Jeblad 18. mar 2010 kl. 00:19 (CET)


  www.wikipedia.no

  Laaknor har skrive:

  "Styret i Wikimedia Norge skal prøve å få satt opp en arbeidsgruppe som kan komme med et forslag til hvordan siden kan brukes. Hvis noen mener de har noe spesiell kompetanse som kan være viktig i et slikt prosjekt (grafisk/web design, koding, idéutvikling, el.l.), eller har noen de gjerne vil ha med i prosjektet, så send meg gjerne en epost med begrunnelse, så kommer vi til å se på det på styremøte i desember. Laaknor 11. november 2009 kl. 10:30 (CET)"

  Det har fleire gongar vore foreslått at ein skal nytte wwww.wikipedia.dk som mal. [2], [3]

  Eg meinar dette bør stå på Wikimedia sine sider også!

  Derfor har eg følgjande forslag:

  1. Wikimedia Noreg sørger for at www.wikipedia.no vert ein felles norsk portal.
  2. Inntil ein betre løysning kjem på plass skal Wikimedia Noreg innføre www.wikipedia.dk si løysing med søkeknapp på dei språk Wikimeda Noreg vel, inkludert bokmål/riksmål, nynorsk og samisk.

  -- Hogne 28. nov 2009 kl. 13:07 (CET)

  Jeg støtter Hognes forslag, ingen saklig grunn til å vente med å innføre dansk løsning. Om man så etterpå finner noe bedre, så er det bare å endre til den etterpå. Denne saken er overmoden for en løsning og min oppfatning er at det virker som en stemoderlig behandling av nynorskversjonen av Wikipedia. Ulflarsen 28. nov 2009 kl. 17:40 (CET)
  En av motforestillingene mot den danske løsningen har vært at dette er en veldig viktig lenke og at den danske løsningen vil gjøre at en forandrer bokmerker og ikke bruker denne inngangen. En vil gå direkte til den språkutgaven en skal til og siden vil ikke bli brukt. Det er foreslått en løsning som viser innhold fra alle utgavene som oppdateres. Jeg tror det kan være fornuftig å vente litt til dette er ferdig. Men vi bør prøve å få dette arbeidet ferdig så snart som mulig. Jeg er helt enig med at denne siden skal være en felles portal, men helst av en slik kvalitet at brukerne velger denne. --Nina 28. nov 2009 kl. 18:19 (CET)
  Laaknor ser på alternativer i henhold til vedtak i styret. Vedtaket på [Styremøte 2009 – 4. november styremøte 4. november] for sak 5 (portalprosjektet) var «Vi bør se på å utnevne en komité til å jobbe med dette. Lars Åge ser på et forslag til medlemmer til neste styremøte.» Neste styremøte var satt opp 19. november, men ble utsatt til 25. november. Laaknor var ikke tilstede på dette møtet og saken ble utsatt. Det finnes et arbeidsutkast på en løsning som er delvis implementert og hvor det også har vært møter med aktører som vil levere underlagsdata. Hvorvidt dette arbeidet blir videreført er uvisst, det er opp til Laaknor og komitéen. Jeg vil tro at det er lite sannsynlig at styret kommer til å bifalle løsninger som ikke har støtte i alle aktuelle prosjekter under Wikipedia-paraplyen. Det er nok heller ikke ønskelig å forskuttere vedtak og gjennomføre endringer forut for en slik komités arbeid. Jeblad 28. nov 2009 kl. 18:25 (CET)

  Dette har tatt noen år - og kommmer til å ta noen år. Det er helt greit, ta den tiden som trengs, men i mellomtiden bør wikipedia.no settes opp tilsvarende den danske siden, det vil være mest rettferdig for de tre språkversjonene som spesielt benyttes i Norge, dvs samisk, nynorsk og bokmål/riksmål. Ulflarsen 8. mar 2010 kl. 17:05 (CET)

  Å bare sette opp noe midlertidig, når problemet er å få aksept til å gjøre endringer hjelper lite. Her må man ta tiden til hjelp og lage et grundig og godt forslag som kan få aksept blandt alle/flertallet av aktive bidragsytere på alle språkprosjektene. Beklageligvis har det vært dårlig med tid på min side, slik at jeg ikke har kunnet prioritere prosjektet, men jeg tror jeg skal greie å prioritere hvis jeg bare blir frisk (har liggi på sykhus de siste dagene). Laaknor 12. mar 2010 kl. 22:09 (CET)
  Først av alt: God bedring! Dernest: Dersom ein skal få full semje før ein gjer noko, er det fare for at ingen av oss får oppleve dagen da portalsida fungerer slik ho bør. Lag først eit minste felles multiplum, og gjer sida betre etter kvart. Dersom vi ikkje greier lage ei slik side innan rimeleg kort tid, vil eg foreslå ei ordning der www.wikipedia.no annakvar veke peikar til bokmålswiki, annkvar veke peiker til nynorskwiki. Meiningslaust? Ja, visst. Man kanskje det kunne provosere fram ei løysing? --Knut 14. apr 2010 kl. 17:50 (CEST)
  Jeg har kommet litt videre på prosjektet, og tror jeg har en god løsning på hvordan det kan gjennomføres, men kommer til å ta det videre på første styremøte etter årsmøtet før jeg offentliggjør detaljene (greit å høre med en liten gruppe i styret om jeg er gal før jeg annonserer det offentlig ;) Laaknor 14. apr 2010 kl. 17:55 (CEST)
  Lars Åge overtok dette fra Philip som ikke hadde tid til å følge opp. Lars Åge postet deretter en notis på nynorsk Wikipedia, men utover dette har det ikke skjedd noe. Det finnes en skisse på en løsning som jeg skrev for over et år siden på fellessøk i prosjektene. Utover denne skissa er det meg bekjent ikke gjort noe. Jeblad 19. apr 2010 kl. 11:34 (CEST)
  Har du lenkje til skissa? --Eirik 19. apr 2010 kl. 11:56 (CEST)
  Dokumentet ligger på Fellesportal for søk på Wikipedia, det var tidligere bare publisert internt. Det har vært møter med NTB for å bruke datagrunnlag fra dem for å lage oversikten som fremvises når en først kommer inn på siden. Jeblad 19. apr 2010 kl. 14:44 (CEST)

  Det nå snart gått nok et år uten at noe har skjedd. Mens vi venter på den ultimate løsningen så bør vi endre wikipedia.no til en enkel penkerside, slik danskene har gjort det her. Dette bør gjøres nå og jeg går ut fra at det ikke tar mer enn et minutt å ordne denne saken. Noe annet enn det er trenering og mangel på støtte og respekt overfor vårt søsterprosjekt på nynorsk. Så la oss få en orden på denne saken, det går faktisk ikke an at wikipedia på bokmål/riksmål fortsetter å kreve dette domenet, som vitterlig bør deles. Ulflarsen 3. des 2010 kl. 21:01 (CET)

  Jeg er enig, muligheten for å få på plass noe enda bedre en gang i fremtiden bør ikke hindre oss i å ta et helt enkelt grep nå og få på plass en helt kurant løsning. Hvis et fortsatt ikke skjer noe: Kan det være en mulighet å få et vedtak på det på årsmøtet, og gi en enkeltperson valgt på årsmøtet fullmakt til å gjøre endringen? Da tror jeg ting kan gå relativt fort. Hilsen Kjetil_r 5. des 2010 kl. 14:08 (CET)

  Det ser ikke ut som det skjer noe i denne saken, jeg kommer derfor til å fremme et forslag til årsmøtet om det, såvidt jeg har forstått så er det WMNO som sitter på domenet og som da kan bestemme bruken av det. Jeg kommer til å utforme et forslag hvor WMNO snarest mulig, og senest innen et døgn etter vedtaket, pålegges å legge over domenet fra å peke til no.wikipedia.org til en felles side tilsvarende den man har på dansk. Ulflarsen 29. des 2010 kl. 16:29 (CET)

  Problemet har ikke vært mangel på at noen har lyst på et vedtak, men at noen har lyst og mulighet til å faktisk lage den siden. Jeg har flere ganger etterlyst flere som kan bidra til prosjektet, uten å få noe særlig respons. Personlig er jeg fargeblind og design/fargesammensetning rører jeg av prinsipp ikke (etter at noen begynte å klage om behov for psykolog etter å ha sett en side jeg har designet). Den danske siden bør ikke brukes direkte uten å gjøres om, da vi har 3 språk vi ønsker å fremheve, og ikke 4 som danskene bruker. Laaknor 3. jan 2011 kl. 19:19 (CET)
  Om det er slik eller så, uansett må vi få en orden på denne saken og jeg vil bidra hva jeg kan. Det blir fremmet et forslag til årsmøtet, teksten blir anslagsvis som følger:

  Bruk av domenet wikipedia.no

  Domenet wikipedia.no peker i dag til no.wikipedia.org. Dette impliserer at Wikipedia på bokmål/riksmål er «Wikipedia på norsk».

  Med tanke på at det eksisterer tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål, så er eneste rimelige løsning at wikipedia.no peker til en felles side for disse tre, tilsvarende løsningen som er brukt for wikipedia.dk.

  Årsmøtet i Wikimedia Norge pålegger derfor foreningens styre å snarest, og senest to uker etter årsmøtet, implementere en portal etter modell av den danske løsningen så domenet wikipedia.no blir en felles ressurs for alle de tre språkversjonene rettet mot Norge. Styret, eller den styret utpeker til å gjøre arbeidet, står fritt til å etter behov legge til lenker til Wikipedia-utgaver på minoritetsspråk brukt i Norge og andre språk som kan være av spesiell interesse for et norsk publikum.


  Med et slikt vedtak i bunn så bør det være mulig å få gjennom at wikipedia.no blir en pekerside, til nytte for alle Wikipedias prosjekter som benyttes i Norge. Ulflarsen 11. jan 2011 kl. 07:28 (CET)
  Takk, Ulf, for eit godt framelgg, som eg gjerne vil stille meg bak. --Knut 3. feb 2011 kl. 22:38 (CET)

  forslaget er nå formelt fremmet for Wikimedia Norge og vil bli behandlet på førstkommende årsmøte 9. april. mvh - Ulflarsen 15. feb 2011 kl. 19:11 (CET)

  I framlegget til Ulf Larsen og Kjetil Ree (http://no.wikimedia.org/wiki/Årsmøte_2011#Bruk_av_domenet_wikipedia.no) vert det nemnt "tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål". Dette tykkjest vera eit mykje turvande framlegg, men i framlegget på http://portal.wikipedia.no/ for korleis ein slik portal kan sjå ut er engelsk teke med. Engelsk er eit framandspråk i Noreg og høyrer ikkje heime på denne portalen. Skal ein ha med engelsk må ein òg ta med fransk, tysk og russisk. Eg rår til at portalen ikkje vert kludra til men språk som ikkje vert nytta i Noreg. Ein finn likevel desse språka i venstre marg. Sigmundg

  Samisk Wikipedia

  Det finnes et dokument som beskriver forutsetninger som må på plass for at prosjektet på samisk wikipedia (tidligere Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk). Hva dokumentet heter og hvor det ligger husker jeg ikke, jeg har nokså begrenset tilgang til dokumentene som ble skrevet under tidligere styrer for Wikimedia Norge. Noe av dette er beskrevet under «Basisartikler», men da nokså overfladisk.

  Samisk Wikipedia er et prosjekt som sliter med flere problemer. Ett av disse er få skribenter, noe som er den direkte årsaken til at konkurranser ble valgt som en løsning under styret i 2008-2009 og senere videreført av styret i 2009-2010. Det var tenkt som en løsning som skulle sikre at skribenter i større grad ble på prosjektet om de kom innom. Nettopp dette «innom» er et problem. For at noen skal komme innom så trengs det en «attraktor», det er mulig å få folk til å komme innom ved å reklamere i aviser, men svært få av disse har et reelt behov for å skrive på prosjektet. Det trengs med andre ord en annen modell.

  Konkurranser har et par iboende problem; de forutsetter at det finnes folk som kan drive konkurransene og de forutsetter at det finnes mange nok interesserte til at konkurransene blir reelle. Begge deler feiler på samisk Wikipedia slik situasjonen er nå. Det gjør at bidrag faller i kategorien «tilfeldige inntekter», dermed kan ikke konkurransemodellen brukes og administrasjonsarbeidet øker (eksploderer). Det finnes ingen enkle og elegante metoder for å unngå dette.

  For å få folk til å komme «innom» er det en enkelt ting som er viktigere enn noe annet – synlighet. Vi ønsket å øke synligheten til prosjektet forut for konkurranser. Nå kjøres det kun konkurranser. Vi ønsket å bruke stubber om geografiske objekter til å trekke opp synligheten til samisk, eller som det står i dokumentet om revitalisering av samisk; målet med denne artikkelproduksjonen er ikke å lage artikler med stor og omfattende tekst, men å produsere et tilstrekkelig antall artikler som har tilstrekkelig omfang til å gi synlighet til nettstedet. Sentralt i dette er at vi ved å øke mengden krysslenking med andre prosjekter på Wikipedia trekker samisk opp på søkemotorenes trefflister.

  Basisartikler om geografi ville for en veldig stor del bli produsert utfra script, hvor underlagsdata ble hentet fra de andre nordiske prosjektene. Disse artiklene ville være stubber utfra definisjonen på bokmålsutgaven og spirer slik det er definert på nynorsk. På dette prosjektet ville de derimot danne kjernen i det som ville plassere nettstedet på søkemotorenes første treffside. Slike artikler ville omtale breer, vann, fjell, fjorder, fergesteder, elver, fosser, øyer, bygder, grender, tettsteder, byer, fyr, turisthytter, verneområder og lignende med samiske navn og med korrekt språk, eksterne kilder og ikke minst med iw-lenker.

  Det ble også diskutert om vi kunne bruke billedmateriale for å oppnå større fokus på artiklene. Det er kommet en løsning for «Global filbruk» som viser hvilken prosjekter som bruker bildet. Denne løsningen forsterker rankingen til artiklene, ikke bare på samme vis som iw-lenking for denne kan oppfattes som systematisk symmetrisk intern lenking, men ved at den fremstår som en asymmetrisk lenking.

  Det er også andre metoder for å oppnå asymmetrisk lenking, men noen av disse er fjernet fra de aktuelle prosjektene. Det er imidlertid verd å vurdere om en kan lage alternativer som går via andre nettsteder. En aktuell løsning er å opprette en egen prosjektblogg på Origo hvor det lenkes til nye konkurranseartikler.

  I tillegg til basisartikler om geografi så bør det på plass noen sentrale leksikonartikler, gjerne kalt «Standardartikler». Det finnes noen lister over slike på Meta, men selv om disse virker tilforlatelig som utgangspunkt så er arbeidet med å oversette disse nokså stort og uoverkommelig. Det ble vurdert å knytte konkurranser opp mot disse, men utfra resultat i andre konkurranser ble det konkludert med at det var mer hensiktsmessig å la skribenter velge sitt materiale selv uten noen føringer.

  Skal konkurranser fungere så må konkurransen være synlig. Det hjelper ikke at en omtaler en pågående konkurranse om det ikke er synlig hvordan en ligger an. En får ikke oppmerksomhet om en konkurranse, en skaper oppmerksomhet. Hvem har vunnet eller tatt en bounty. Når en skribent oppnår en utbetaling så er det en mulighet for å vise andre hva som foregår. Motsatt så indikerer manglende informasjon at konkurransen ikke fungerer. Dette er som en vekt hvor negativ eller manglende informasjon kan veie ut de effektene som ellers kan oppnås.

  De beskrevne tiltakene vil bare i begrenset grad kunne motvirke det mest fundamentale problemet; språkgruppen er for liten til at det er mulig å få det nødvendige antall skribenter involvert. Det har vist seg at de fleste prosjekter går mot en nokså hard grense for antall involverte. Dette er nærmere beskrevet i Nettdugnad: Utviklingstrekk i skribentmassen på Wikipedia, hvor det vises til at modellen indikerer at antall involverte samer er på 1,36 til 3,4 brukere og hvor vi finner at det er 3,7 brukere i gruppen utfra Zachtes statistikker. Både estimerte tall og tall fra statistiske analyser er nokså tett på det forventede. Ved å introdusere pengepremier i form av konkurranser og bounties så kan vi drive tallene noe i vår favør, men dramatiske endringer er nok vanskelig å oppnå.

  Noe av forholdene som er beskrevet ovenfor kan brukes for å oppnå bedre resultater, uten at jeg tror det er mulig å oppnå dramatiske effekter. Nettsamfunnet er nok for lite, og det er nok vanskelig å skape noe stort og levende nettsamfunn uten at flere forutsetninger endres betydelig. Jeblad 28. okt 2010 kl. 18:19 (CEST)

  Årsmøte 2011

  Har hørt at styret går inn for årsmøte i april 2011. Dette vil gjøre at et nytt styre vil få like store problemer som det sittende og de foregående med å gjøre seg kjent med arbeid utenfor den hjemlige skjærgården. Jeg vil derfor sterkt råde styret til å finne en tidligere dato, fortrinnsvis burde årsmøtet være avholdt i månedskiftet februar/mars. Vedtektene sier i § 4 Årsmøtet at «[…] Ordinært årsmøte i Wikimedia Norge avholdes årlig innen utgangen av april. […]». Det vil si at årsmøtet kan holdes i april, men at det ikke avholdes i denne måneden. Flere konferanser og seminarer går i mars/april, ikke minst Wikimedia Conference fra 25. til 27. mars, og selv om det sikkert ville være spennende for sittende styre å reise på dem så er nok slikt noe som er viktigere for påtroppende enn avtroppende styre. Jeg vil derfor foreslå at neste års årsmøte avholdes ikke senere enn første uka av mars.

  Gjennomføring av årsmøte i februar/mars vil nok medføre en del mer arbeid i vinter enn det som er planlagt fra styret, men jeg tror det er lurt å få en tettere dialog med de andre chapterne. Det har noe med kunskapsutveksling mellom de mer profesjonaliserte chapterne og de mer lokale.

  Jeg vil også foreslå at det blir gjort en evaluering av samiskprosjektet før årsmøtet. Det er igangsatt et arbeid med uttak av prosjektmidler, dermed bør det fremlegges en analyse av hvilken resultater som er oppnådd. Husk på at selv ved manglende synlige resultater så har en fått kunnskap om hva som ikke fungerer. Resultater kan være slikt som antall nye artikler, mengde nyskrevet innhold, relative andeler på dette i forhold til hva som er forventet i samme periode og lignende. Det kan også være antall nye brukere, i hvilken grad det er oppnådd en dialog med disse, og hvorvidt de fortsetter kontakten utover en initiell fase. Andre aktuelle forhold som bør inn er i hvilken miljøer prosjektet er gjort kjent og hvordan disse har respondert.

  Samiskprosjektet er vanskelig, ikke minst fordi språkgruppen gir så lite grunnlag for et fungerende nettsamfunn, men nettopp derfor bør det legges arbeid i en analyse av hvorfor det er vanskelig å oppnå resultater. Jeblad 16. des 2010 kl. 22:38 (CET)

  Takk for alle innspill, de bli vurdert av både styre og kontrollkomite. Mvh, Bjoertvedt 8. jan 2011 kl. 18:17 (CET)
  Jeg endrer mitt innlegg fra «foreslå[r] at det blir gjort en evaluering av samiskprosjektet før årsmøtet» til å be om at det blir gjort en evaluering av samiskprosjektet og fremdriften i løpet av styreperioden. Det vil være ønskelig at styret fremlegger en rapport forut for årsmøtet slik at medlemmer kan ta en åpen diskusjon om veien videre. Jeblad 14. jan 2011 kl. 21:22 (CET)
  Det vil vi selvsagt vurdere i styret. Vær samtidig oppmerksom på at Sametingsmidlene er forlenget til sommeren, dvs like etter årsmøtet, og at det da uansett må skrives en evaluerings- og sluttrapport til Sametinget. Hvorvidt begge hensyn medfører dobbeltarbeid, må klarlegges av prosjektgruppen og er vanskelig for meg å vurdere. Mvh, Bjoertvedt 31. jan 2011 kl. 01:25 (CET)

  Samisk

  Wikimedia Norge har som formål å "styrke Wikimedias prosjekter på norsk og samisk.". Har Wikimedia Norge samisktalende medlemmer og/eller styremedlemmer? Ikke så vidt jeg kan se, jeg har gått igjennom Wikimedia Norges tidligere styrer og det har ikke vært noe samisktalende styremedlem. Om samisktalende Wikimedia-prosjekter skal være med, bør det reserveres en plass i styret til "Samisk representant". Det bør være et minstekrav, Wikimedia Norges nettsider er ikke en gang oversatt til samisk og bør også prioriteres. I tillegg, er det lille samiske Wikimedia-miljøet blitt informert om Wikimedia Norge? JustEase 7. feb 2011 kl. 19:59 (CET)

  Takk for forslaget ditt. Jeg er leder for valg og kontrollkomiteen. Har du noen forslag til styremedlemmer som kan samisk så er jeg absolutt intressert i å få vite hvem det er. Den personen vil bli vurdert på lik linje med alle andre. Min erfaring med å skaffe styremedlemmer tilsier at det er en veldig dårlig ide å reservere plasser til bestemte språk. Akkurat nå er foreningen ganske bokmåls-tung og det er forhåpentligvis noe som kan balanseres ut med tiden. Det viktigste er at de som er i styret er kompetente og har tid til å bruke på foreningen, ikke hvilke språk de kan. Dersom du er uenig med meg så håper jeg du melder deg inn i foreningen og arbeider aktivt med å få foreningen dit du vil. Engasjerte mennesker er det alltid bruk for. :) -- Atluxity 7. feb 2011 kl. 23:09 (CET)
  Kanskje det burde tas opp på neste styremøte om Trond Trosterud eller en annen bruker på samisk WIkipedia kunne tenke seg å stille opp på no:wikipedia:Riddu Riddu-festivalen for å promotere Wikipedia på samisk? JustEase 10. feb 2011 kl. 13:37 (CET)