Styremøte 2010 - 16. juni

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 16. juni 2010, kl. 17.00-18.05
  Løpenummer - Dette året 2010-06
  Forrige: Styremøte 2010 – 18. mai
  Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 8. juli
  Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 2. august
  Neste : Styremøte 2010 - 1. september
  Neste : Styremøte 2010 - 16. desember


  Styremøte

  Sted: Skype kl 17.00.

  1) Godkjenning av referat og innkalling
  2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.
  3) Videre arbeid med finansiering
  4) Status i pågående prosjekter
  5) Dato for neste styremøte
  6) Eventuelt


  Tilstede

  Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jarle Vines x
  Lars Aage Kamfjord x
  Erlend Bjørtvedt x
  Anne-Sophie Ofrim x
  Morten Haugen x
  [[Bruker:|Jørund Leknes]] x
  Lars Roede x
  Trond Trosterud x
  Vara Harald Groven x
  Vara Jon Harald Søby x
  Kontrollkomiteen v/ leder x

  Referat

  1) Godkjenning av referat og innkalling
  • Styremøtet var vedtaksdyktig med 5 av 7 faste medlemmer tilstede.
  • Referat fra styremøte 18.mai ble ikke realitetsbehandlet - utsettes til neste styremøte.
  • Kontrollkomiteen v/ leder var invitert til styremøtet, og deltok.
  2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.
  • Jarle Vines innledet om situasjonen, og om spørsmål fra kontrollkomiteen.
  • Kontrollkomiteen konkretiserte spørsmål om overgangen mellom gammelt og nytt styre, og
  • Diskusjon om styrets videre arbeid med økonomistyring.

  Vedtak: Kontrollkomiteen bes fremme noen forslag om oppfølging av styringsmessige og økonomiske rutiner. Kontrollkomiteen bistår styret i sommerferien med det strategiske arbeidet med økonomi, og i operativ håndtering av økonomispørsmål under ferieperioden juni-september.

  3) Videre arbeid med finansiering
  • Jarle Vines innledet om prioriteten av videre arbeid med ekstern finansiering.
  • Videre initiativer bør samordnes.
  • Det er allerede identifisert mulighet for å søke støtte til et konkret prosjekt i Fritt Ord-stiftelsen. Lars Roede og Erlend Bjørtvedt følger opp.
  • Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) er også positiv. Lars Åge Kamfjord og Harald Groven følger opp.
  • Jarle Vines orienterte om løpende utgifter, spesielt kostnadene knyttet til ekstern regnskapsstøtte.

  Vedtak: Styret vedtar å si opp avtalen med nåværende regnskapsbyrå.

  4) Status i pågående prosjekter
  • Harald Groven utdypet status i dialogen med organisasjoner på utdanningsfeltet.
  • Erlend Bjørtvedt utdypet status i arbeid hittil med bilde- og kulturdataprosjekt.
  5) Dato for neste styremøte
  • Det blir arbeidsmøte på Skype torsdag 8.juli 2010.
  • Jarle Vines kommer før 7.juli tilbake med forslag til datoer for neste styremøte.
  6) Eventuelt
  • Det var ingen saker til eventuelt.