Hopp til innhold

Styremøte 2010 - 16. juni

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 16. juni 2010, kl. 17.00-18.05
Løpenummer - Dette året 2010-06
Forrige: Styremøte 2010 – 18. mai
Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 8. juli
Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 2. august
Neste : Styremøte 2010 - 1. september
Neste : Styremøte 2010 - 16. desember


Styremøte

Sted: Skype kl 17.00.

1) Godkjenning av referat og innkalling
2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.
3) Videre arbeid med finansiering
4) Status i pågående prosjekter
5) Dato for neste styremøte
6) Eventuelt


Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Lars Aage Kamfjord x
Erlend Bjørtvedt x
Anne-Sophie Ofrim x
Morten Haugen x
[[Bruker:|Jørund Leknes]] x
Lars Roede x
Trond Trosterud x
Vara Harald Groven x
Vara Jon Harald Søby x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

1) Godkjenning av referat og innkalling
 • Styremøtet var vedtaksdyktig med 5 av 7 faste medlemmer tilstede.
 • Referat fra styremøte 18.mai ble ikke realitetsbehandlet - utsettes til neste styremøte.
 • Kontrollkomiteen v/ leder var invitert til styremøtet, og deltok.
2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.
 • Jarle Vines innledet om situasjonen, og om spørsmål fra kontrollkomiteen.
 • Kontrollkomiteen konkretiserte spørsmål om overgangen mellom gammelt og nytt styre, og
 • Diskusjon om styrets videre arbeid med økonomistyring.

Vedtak: Kontrollkomiteen bes fremme noen forslag om oppfølging av styringsmessige og økonomiske rutiner. Kontrollkomiteen bistår styret i sommerferien med det strategiske arbeidet med økonomi, og i operativ håndtering av økonomispørsmål under ferieperioden juni-september.

3) Videre arbeid med finansiering
 • Jarle Vines innledet om prioriteten av videre arbeid med ekstern finansiering.
 • Videre initiativer bør samordnes.
 • Det er allerede identifisert mulighet for å søke støtte til et konkret prosjekt i Fritt Ord-stiftelsen. Lars Roede og Erlend Bjørtvedt følger opp.
 • Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) er også positiv. Lars Åge Kamfjord og Harald Groven følger opp.
 • Jarle Vines orienterte om løpende utgifter, spesielt kostnadene knyttet til ekstern regnskapsstøtte.

Vedtak: Styret vedtar å si opp avtalen med nåværende regnskapsbyrå.

4) Status i pågående prosjekter
 • Harald Groven utdypet status i dialogen med organisasjoner på utdanningsfeltet.
 • Erlend Bjørtvedt utdypet status i arbeid hittil med bilde- og kulturdataprosjekt.
5) Dato for neste styremøte
 • Det blir arbeidsmøte på Skype torsdag 8.juli 2010.
 • Jarle Vines kommer før 7.juli tilbake med forslag til datoer for neste styremøte.
6) Eventuelt
 • Det var ingen saker til eventuelt.