Hopp til innhold

Styremøte 2017 - 28. november

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «Styremøte 2017 - 28.november»)
Sted Frivillighetshuset i Oslo + Skype
Dato 28. november 2017 klokken 18:00–21.00
Forrige: 15. september kl 18:00 (Tøyen Start-up Village, Oslo)

Deltakere

Bekreftede deltakere

Fraværende deltakere

Ikke bekreftede deltakere

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Strategi
  • Gjennomgang over foreslåtte endringer i stategien
  • Opprette en rapport over strategiprosessen.
3. Økonomi

Kvartalsrapport for juli-august-september er publisert her

4. Årsmøte og styrevalg

- Årsmøte, forslag om dato og sted: 24.2-25.2 på Samisk hus i Oslo

- Innspill til valgkomiteen for valg av styre i årsmøtet

5. Årets Wikipedianer
6. Informasjon fra de ansatte
  • Orientering fra de ansatte er postet her.
7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder

- Etter innspill fra regnskapsfører foreslås å forenkle noen godkjenningsrutiner i regnskapssystemet WMNO bruker

8. Regionalt Nordisk møte høsten 2018 i Stockholm

Hogne Informerer

Utsettes til senere

x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling og referat ble godkjent Godkjent

2. Strategi

Strategien vart gjennomgått:. Et utkast til denne blir sendt til styret og enkelte andre interessenter for kommentar.

3. Økonomi

Astrid orienterte om status på økonomi.

4. Årsmøte og styrevalg

- Årsmøte blir lørdag 3. mars 2018. Astrid undersøker muligheten for å ha det på Samisk hus i Oslo.

- Styrevalg: Alle bør ta stilling til om de stiller eller ikke i styret.Guro og Astrid tar initiativ til et møte med valgkomiteen før jul, med innspill fra dagens styremedlemmer.

5. Årets Wikipedianer

Avgjøres via egen prosess

6. Informasjon fra de ansatte

Tatt til etterretning

7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder

Astrid tar en runde med Foundation og skaffer til veie dokumentasjon på at regnskapsrutinene kan lempes på.

8. Regionalt Nordisk møte høsten 2018 i Stockholm

Wikimedia Sverige ønsker å arrangere konferanse for Nordisk samarbeid. Wikimedia Norge vil få ansvar for noe av programmet.