Hopp til innhold

Styremøte 2017 - 6. juni

Fra Wikimedia Norge
Sted Sentralen, Øvre Slottsgate 3, møterom 203
Dato 6. juni 2017 klokken 17:00
Forrige: 25. mars kl 10:00 (Work-Work, Trondheim)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Oppsummering fra praksisstudent fra HiOA

Mette Henriksen (praksisstudent hos WMNO fra HiOA) gir en anonymisert oppsummering av intervjuer hun har hatt med fire aktive bidragsytere. Det har kommet frem mange interessante syn på bl.a. WMNO, som Astrid tenker er spennende for styret å høre.

3. Økonomi
4. Strategi

Revidering av strategi. Astrid foreslår til styret at strategien vår bør revideres innen neste årsmøte og søknad til WMF. Hvordan skal dette gjøres? Kan vi sette opp en tidsplan og ansvarsfordeling, om styret er enig? Det bør være en prosess hvor både frivillige, styret og ansatte er involvert. Strategien bør revideres fordi den er for snever og for å følge opp det internasjonale strategiarbeidet.

5. Søke om innmelding i Studieforbundet næring og samfunn

Administrasjonen ber styret vurdere om WMNO skal søke om innmelding i Studieforbundet næring og samfunn.


6. Retningslinjer for inkluderende møter

Det er utarbeidet retningslinjer for inkluderende møter av administrasjonen som styret bes om å se på og vedta: https://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_inkluderende_møter

7. Informasjon fra de ansatte
8. Oppdatering WLE 2017
9. Wikimania 2017

Hvem drar? Hogne har meldt opp en presentasjon. Political elections - Wikipedia matters.

10. Stortingsvalget 2017

Fra Hogne: I Visjonen i Strategien stå det bl.a.: Wikimedia Norge skal være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon.

Noen punkter i strategien er bl.a.:

  • Samarbeide med ulike institusjoner og organisasjoner som kan bidra til bedre kvalitet
  • Samarbeide med institusjoner og organisasjoner som kan bidra fra områder med lav representasjon
  • Søke etter nye og støtte kvinnelige bidragsytere
  • Oppfordre myndigheter, institusjoner og miljø til deling av informasjon og arkivmateriale under en fri lisens
  • Være en støtte til myndigheter, institusjoner og miljø som vil dele kunnskap og arkivmateriale
  • Være en tydelig stemme i offentlige debatter om kunnskapsdeling

Jeg ønsker med bakgrunn i disse punktene å lage et spørreskjema som vi sender til de politiske partiene i sommer, slik at deres svar er tilgjengelig i valgkampen.

Tre formål med dette er at

1. Øke bevisstheten hos de politiske partiene om vår visjon

2. Gjøre vår visjon kjent blant velgerne

3. Vise hvordan vi kan arbeide mot politiske valg.


11. Eventuelt
12. Neste møte

Bekreftede deltakere

Ikke bekreftet

Referat

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Andrea Hegdahl Tiltnes X
Trond Trosterud (Kasserer) X fra klokken 17:30
Tore Sætre (Sekretær) X
Daglig leder (Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Observatør fra de ansatte X
1. Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent

2. Oppsummering fra praksisstudent fra HiOA

Mette fortalte sine erfaringer som praksisstudent hos WMN. Hun har intervjuet bidragsytere og kartlagt motivasjonen for å redigere Wikimedia, forholdet mellom bidragsytere og Wikimedia.

3. Økonomi

Astrid orienterte om status på økonomien (Q1 og Q2). Det har ikke vært store avvik fra budsjett.

4. Strategi

Vi trenger en gjennomgang av strategien etter at WMF har presentert sin strategi. Styret ønsker å få innspill fra medlemmer, bidragsytere og lesere. Vi vurderer å få innspill fra andre chapter som har erfaring med strategiprosessen.

Vi vurderer å holde et arbeidsmøte i september dedikert for arbeid med strategien.

Guro følger opp, fasiliterer og koordinerer strategiarbeidet og arbeidsmøtet. Foreslått dato er 16. september 2017.

5. Søke om innmelding i Studieforbundet næring og samfunn

Det er flere studieforbund, Astrid vurderer hvilket som er mest aktuelt å melde WMN inn i. Styret gir organisasjonen lov til å søke medlemskap.

6. Retningslinjer for inkluderende møter

Astrid orienterte om bakgrunnen for behovet for slike retningslinjer. Styret godkjente at disse retningslinjene gjelder for alle møter og møteplasser som arrangeres av WMN.

7. Informasjon fra de ansatte

Astrid orienterte

Ved neste styremøte tar vi en gjennomgang av halvårsplanen for WMN. Astrid lager et utkast og sender ut i forkant av møtet.

8. Oppdatering WLE 2017

P.t. er det sendt inn 180 bilder til den norske konkurransen. Konkurransen er også promotert på Facebook.

9. Wikimania 2017

Hogne har meldt opp en presentasjon til Wikimania. Guro vurderer å dra. Hogne, Jorid, Gustavo drar.

10. Stortingsvalget 2017

Styret arbeidet med en spørreundersøkelse rettet mot politiske partier. Hogne, Andrea og Trond jobber videre med undersøkelsen og Hogne sender ut til politikerne.

11. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

12. Neste møte

Neste møte blir fredag 15. september klokken 18:00.

Møtet ble avsluttet 20:10.