Hopp til innhold

Styremøte 2017 - 25. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted Work Work i Trondheim
Dato 25. mars 2017 klokken 10:00
Forrige: 7. april kl 20:30 (Frivillighetshuset/Skype)
Forrige: 25. mai kl 15:30 (Frivillighetshuset)
Forrige: 22. september kl 14:30 (Frivillighetshuset)
Forrige: 26. november kl 14:30 (Nobels Fredssenter)
Forrige: 23. februar kl 17:00 (Sentralen, Oslo)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi
  • Kort orientering fra kasserer eller styreleder
  • Alle i styret må skrive under på Årsregnskapet.
3 Årsmøte 2016
4. Droneprosjektet
  • Forslag til mandag for droneprosjekt er sendt til alle styremedlemmer i forkant av møtet.
5. Informasjon fra de ansatte
6. Eventuelt
7. Neste møte

Møteplan: lørdag 25. mars, etter årsmøtet med nyvalgt styre.

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Andrea Hegdahl Tiltnes X
Trond Trosterud (Kasserer) X
Tore Sætre (Sekretær) X
Daglig leder (Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Observatør fra de ansatte x

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling og referat er godkjent.

2. Økonomi

Alle i styret har skrevet under på Årsregnskapet.

3 Årsmøte 2017

Styret har forberedt for årsmøtet 2017

4. Droneprosjektet

Prosjektmandatet ble godkjent. Dokumentasjonen som prosjektet utabreider legges frem for styringsgruppen / styret.

5. Informasjon fra de ansatte

Jorid orienterte om noen av aktivitetene som har foregått den siste tiden.

6. Eventuelt

Vi diskuterte prioritering av oppgavene for de ansatte ved uplanlagt fravær.

7. Neste møte

Nytt styre beslutter etter årsmøtet.