Styremøte 2016 - 25. mai

Fra Wikimedia Norge
Sted Frivillighetshuset
Dato 25. mai kl 15.30-17.30


Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
Forrige: 22. februar kl 18:00 (Skype)
Forrige: 3. mars kl 18:30 (Skype)
Forrige: 7. april kl 17:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 7. april (nytt styre) kl 20:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Neste: 22. september kl. 14:30 (Frivillighetshuset)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Introduksjonsrunde for nye og gamle styremedlemmer
3. Valg av sekretær til styret, i henhold til referat fra 7. april
4. Økonomi
Astrid orienterer
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Søknader
5. Wikimedia Foundation - Tilbakemelding fra Wikimedia Foundation på søknad om støtte juli 2016-juni 2017
Astrid orienterer.
6. Oppdatering av Wikimedia Norge sin styreinstruks
Styreinstruksen er fra 2010 og må oppdateres: Hogne orienterer.
7. Wiki Loves Earth
Wikimedia Ukraina har gjentatte ganger bedt Norge være med på Wiki Loves Earth. Norge er ofte mer kjent for natur enn for kulturminner ute i den store verden. Kanskje Innovasjon Norge kan bidra med premier og hjelp til organisering?
Hogne orienterer
8. Reiseutgifter
Forslag om at Wikimedia Norge vedtar statens reiseregulativ: Astrid orienterer
9. Informasjon fra styreworkshop Wikimedia Conference i Berlin
Guro orienterer.
10. Informasjon fra de ansatte
Jorid orienterer.
11. Eventuelt
 • Styremøte i september: Forslag om et fasilitert møte /workshop
 • Informasjon fra Wikimedia Conference, Hogne orienterer
 • Opprettelse av en Nordisk gruppe. Møte i Berlin 23. april 2016 med representater fra Wikimedia styrer og administrasjon fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland og Litauen. Mulighet for WIkimania i Kjøbenhavn eller Malmö i 2019.
Hogne orienterer
12. Styremøtedatoer og årsmøtedato
Fysisk møte i september. Dato?
Fysisk møte i november/desember. Dato?
Årsmøtedato 2017. Forslag 2. mars 2017

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Andrea Hegdahl Tiltnes X
Trond Trosterud (Kasserer) X
Tore Sætre X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Observatør fra de ansatte ( Jorid Martinsen) X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Innkallingen og referatet ble godkjent.

2. Introduksjonsrunde for nye og gamle styremedlemmer

Styremedlemmene og de ansattes representanter presenterte seg.

3. Valg av sekretær til styret, i henhold til referat fra 7. april

Oppgaver for sekretær ble diskutert: - sørge for at det blir skrevet referat fra styremøtene - innkalling til styremøte

Styreleder er ansvarlig for at årsrapporten blir utarbeidet, mens alle styremedlemmene skriver under årsrapporten.

Tore ble valgt som sekretær.

 • Tore setter opp en innstruks for sekretæren.

Styrets arbeid for den kommende perioden ble diskutert. Man ønsker å gjennomføre færre styremøter per år, men disse forberedes bedre. Styremøtene skal gjennomføres fysisk så langt det er mulig.

4. Økonomi
Astrid orienterer

Astrid orienterte om regnskap og budsjett.

Foundation har bevilget en støtte som er 400.000 kroner høyere enn i fjor, men 200.000 lavere enn vi søkte om.

 • Guro og Astrid får i oppgave å revidere budsjettet og årsplanen.

Astrid bruker en del tid på diskutere ekstra regninger som kommer fra huseier.

 • Styret ønsker at Astrid i periode før neste styremøte dokumenterer hvor mye tid som går med på ekstraordinære forhold rundt husleien.
5. Wikimedia Foundation - Tilbakemelding fra Wikimedia Foundation på søknad om støtte juli 2016-juni 2017
Astrid orienterer.

Styret diskuterte rapporten fra Wikimedia Foundation og hvordan styret og ansatte går videre med denne. Det er en dialog med Foundation om rapporten.

6. Oppdatering av Wikimedia Norge sin styreinstruks
Styreinstruksen er fra 2010 og må oppdateres: Hogne orienterer.
 • Guro kommer med et forslag som Styret diskuterer før styremøtet i september.
7. Wiki Loves Earth
Wikimedia Ukraina har gjentatte ganger bedt Norge være med på Wiki Loves Earth. Norge er ofte mer kjent for natur enn for kulturminner ute i den store verden. Kanskje Innovasjon Norge kan bidra med premier og hjelp til organisering?
Hogne orienterer

Vi kan ikke prioritere dette i år men vurderer dette i 2017.

8. Reiseutgifter
Forslag om at Wikimedia Norge vedtar Statens reiseregulativ.

Styret vedtar at Statens reiseregulativ gjelder for reiseutgifter som Wikimedia Norge dekker.

9. Informasjon fra styreworkshop Wikimedia Conference i Berlin

Guro orienterte.

10. Informasjon fra de ansatte

Jorid og Astrid orienterte.

11. Eventuelt
 • Styremøte i september:

Styret støtter forslaget om et fasilitert møte/workshop

 • Hogne tar initiativ og initierer
 • Informasjon fra Wikimedia Conference, Hogne orienterer
 • Opprettelse av en Nordisk gruppe. Møte i Berlin 23. april 2016 med representater fra Wikimedia styrer og administrasjon fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland og Litauen. Mulighet for WIkimania i Kjøbenhavn eller Malmö i 2019.
Hogne orienterer
12. Styremøtedatoer og årsmøtedato
Fysisk møte i september. Dato?
 • Astrid finner en dato i midten av september
Fysisk møte i november/desember. Dato?
 • Astrid finner en dato i november
Årsmøtedato 2017. Forslag 2. mars 2017
 • Forslaget er vedtatt