Styremøte 2016 - 7. april

Fra Wikimedia Norge
Sted Frivillighetshuset/Skype
Dato 7. april kl 1700


Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
Forrige: 22. februar kl 18:00 (Skype)
Forrige: 3. mars kl 18:30 (Skype)
Neste: 7. april kl 17:00 (Frivillghetshuset/Skype)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi
  • Kort orientering fra kasserer eller styreleder
  • Alle i styret må skrive under på Årsregnskapet.
3 Årsmøte 2016
4. Informasjon fra de ansatte
5. Eventuelt
6. Neste møte

Møteplan: torsdag 7. april, etter årsmøtet med nyvalgt styre.

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven
Knut Hjelleset
Trond Trosterud X
Tove Eivindsen X
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen)

Referat