Styremøte 2016 - 7. april

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Frivillighetshuset/Skype
  Dato 7. april kl 1700


  Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
  Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
  Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
  Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
  Forrige: 22. februar kl 18:00 (Skype)
  Forrige: 3. mars kl 18:30 (Skype)
  Neste: 7. april kl 17:00 (Frivillghetshuset/Skype)

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Økonomi
  • Kort orientering fra kasserer eller styreleder
  • Alle i styret må skrive under på Årsregnskapet.
  3 Årsmøte 2016
  4. Informasjon fra de ansatte
  5. Eventuelt
  6. Neste møte

  Møteplan: torsdag 7. april, etter årsmøtet med nyvalgt styre.

  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Hogne Neteland (Styreleder) X
  Guro Faller (Nestleder) X
  Harald Groven
  Knut Hjelleset
  Trond Trosterud X
  Tove Eivindsen X
  Tore Sætre (Vara) X
  Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
  Kontrollkomiteen
  Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen)

  Referat