Hopp til innhold

Styremøte 2016 - 3. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 3. mars kl 1830


Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
Forrige: 22. februar kl 18:00 (Skype)
Neste: 7. april kl 17:00 (Frivillghetshuset/Skype)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Økonomi
 • Kort orientering fra kasserer eller styreleder
 • Alle i styret må skrive under på Årsregnskapet.
3 Årsmøte 2016
4. Informasjon fra de ansatte


5. Eventuelt

Jan Ainali Endorsment Wikimania 2016 - deltakelse ansatte eller styremedlemmer?

6. Neste møte

Møteplan: onsdag 16. mars, torsdag 7. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Knut Hjelleset X
Trond Trosterud X
Tove Eivindsen X
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X (Trygve)
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
 • Dette var et ekstraordinært styremøte på grunn av manglende deltakelse på det ordinære.
 • Innkallingen ble godkjent. Referatet fra januar er godkjent.
2. Økonomi
 • Inntekter og utgifter ligger i forhold til budsjett. Har fått midler fra Wikimedia som budsjettert.
 • Alle i styret må skrive under på Årsregnskapet.
 • Styremedlemmene får oversendt Årsregnskapet. Regnskapet behandles per mail.
3 Årsmøte 2016
 • Styrets årsmelding. Hogne lager et utkast som blir behandlet per mail.
 • Årsmøtet - deltakere via Skype
 • Styret ønsker at det skal være mulig å delta på årsmøtet elektronisk dersom det er teknisk mulig. Astrid har bedt frivillige om hjelp til å streame årsmøtet på YouTube og organisasjonen har audiovisuelt utstyr slik at et Skypemøte kan benyttes for innlegg. Stemmegivning bør skje gjennom fullmakter.
4. Informasjon fra de ansatte
Ble sendt til styret i forkant av styremøtet 22. februar.
5. Eventuelt
 • Styret vedtok å endorse.
 • Wikimania 2016 - deltakelse ansatte eller styremedlemmer? Ble ikke behandlet. Tidligere har Hogne, Guro, Jorid og ??? ..... meldt at de er villige til å bli med til Bergamo i juni.
6. Neste møte
 • Styremøte vil bli avhold i forkant av årsmøtet 7. april. Styremøtet vil bli avholdt 7. april klokken 17:00 på Frivillighetshuset, og Skype.
 • Møtet 16. mars må avklares med administrasjonen.