Styremøte 2016 - 7. april (nytt styre)

Fra Wikimedia Norge
Sted Frivillighetshuset/Skype
Dato 7. april ca kl 19:30


Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
Forrige: 22. februar kl 18:00 (Skype)
Forrige: 3. mars kl 18:30 (Skype)
Forrige: 7. april kl 17:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Neste: 25. mai klokkkeslett avtales (Frivillghetshuset)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Konstituering
  • Kasserer
  • Sekretær
3. Eventuelt
4. Neste møte


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) *
Guro Faller (Nestleder) *
Harald Groven *
Trond Trosterud *
Tore Sætre *
Andrea Tiltnes *
Daglig leder ( Astrid Carlsen) *
Kontrollkomiteen *
Observatør fra de ansatte ( Jorid Martinsen) *

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

En intruduksjonsrunde

. Konstituering
Årsmøtet valgte Hogne til leder og Guro til nestleder
  • Kasserer - Trond fortsetter.
  • Sekretær (Ansvar for Årsmeldingen og innkalling til styremøter) Avklares på neste styremøte
3. Eventuelt
4. Neste møte

25. mai. Vi forsøker å få til et fysisk møte på Frivillighetshuset. Møtet bør derfor kanskje skje tidligere på dagen enn tidligere angitt. Kanskje klokken 15? Dette avklares på mail.