Hopp til innhold

Styremøte 2017 - 23. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Sentralen, Øvre Slottsgate 3, møterom 203
Dato 23. februar kl 17:00-20:30
Forrige: 7. april kl 20:30 (Frivillighetshuset/Skype)
Forrige: 25. mai kl 15:30 (Frivillighetshuset)
Forrige: 22. september kl 14:30 (Frivillighetshuset)
Forrige: 26. november kl 14:30 (Nobels Fredssenter)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat


2. Regnskap og budsjett

Kvartalsrapport for okt-nov-des 2016 er publisert her.

Vår halvårsrapport til Wikimedia Foundation kan leses her.


3. Budsjett og årsplan for neste periode (juli 2017-juli 2018)

Astrid legger frem et budsjettforslag. Delt med styret på epost.

Årsplan med aktiviteter som er faste hvert år er publisert her.


4. Kommunikasjonsplan

Andrea legger frem et forslag. Delt med styre på epost.


5. Ny strategi for Wikimedia Foundation

En orientering er sendt til styret 1. februar per e-post. Se også denne siden om Wikimedia Movement Strategy


6. Drone-prosjekt

Tore legger frem et forslag


7. Orientering fra ansatte

Orientering publiseres her.


8. Årsmøte


9. Wikidager i Trondheim 24.mars-25. mars 2017

Astrid orienterer. Program er publisert her.


10. Styreinstruks

Guro orienterer.

11. Bytte av logo

Se forslag fra Jon Harald.


12. Eventuelt

Wikimedia Conference Wikimania

Vi anbefaler at det neste styret tar utgangspunkt i årsplanen og strategien i det videre styrearbeidet.

13. Dato for neste styremøte

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X (Skype)
Andrea Hegdahl Tiltnes X
Trond Trosterud (Kasserer) Bortreist
Tore Sætre (Sekretær) X
Daglig leder (Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Observatør fra de ansatte Bortreist

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent

2. Regnskap og budsjett

Kvartalsrapport for okt-nov-des 2016 er publisert her.

Vår halvårsrapport til Wikimedia Foundation kan leses her.

Vedtak: Styret setter pris på at søknaden med momskompensasjon ble innfridd.

Astrid la frem forslag om å søke som støtte fra WMF på årlig basis. Bakgrunnen er signaler om at timingen om toårig støtte ikke er ideel.

Styret setter stor pris på arbeidet som er gjort av de ansatte med halvårsrapporten til WMF.

3. Budsjett og årsplan for neste periode (juli 2017-juli 2018)

Astrid legger frem et budsjettforslag på papir i møte.

Årsplan med aktiviteter som er faste hvert år er publisert her.

Vedtak: Vi søker WMF om støtte på 1 850 000.

Det er et strategisk mål for Wikimedia Norge å rekrutere flere medlemmer og styret ønsker derfor å øke budsjettet for medlemsinntekter.

Årsbudsjettet for 2017 vil bli oppdatert til å reflektere regnskapspostene.

4. Kommunikasjonsplan

Andrea legger frem et forslag
Vedtak: Vi tar i bruk kommunikasjonsplanen i arbeidet i organisasjonen. Det er et levende dokument og vedlikeholdes av Andrea og de ansatte. Det lages en oppdatert versjon til årsmøtet. Planen publiseres på wikien før 1. april 2017.

5. Ny strategi for Wikimedia Foundation

En orientering er sendt til styret 1. februar per e-post.

Vedtak: Hogne inviterer bidragsytere til å bidra til strategien for WMF.

6. Drone-prosjekt

Tore orienterte om utarbeidelsen av en prosjektplan for fotodrone.

Vedtak: Tore kommer tilbake med et forslag til vedtak til neste styremøte.

7. Orientering fra ansatte

Orientering publiseres her.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etteretning. Styret er veldig fornøyd med alt som blir gjort.

8. Årsmøte Astrid orienterer. Program er publisert her.

Vedtak: Hogne ønsker at styret ser gjennom og kommenterer på styrets arbeid i årsmeldingen. Årsmøtet kan strømmes på video, men ikke tas opp.

9 Wikidager i Trondheim 24.mars-25. mars 2017

Astrid orienterte om planene.

10. Styreinstruks

Vedtak: Guro var fraværende på møtet og punktet blir behandlet på et senere møte.

11. Bytte av logo

Se forslag fra Jon Harald.

Vedtak: Forslaget er vedtatt, men tidspunktet for bytte på nettsiden skal være etter at WMF har implementert hele fargekartet.

12. Eventuelt

Styret diskuterte samarbeidet med Armenia, støtte bidragsytere og foto på Oslo Freedom Forum.

13. Dato for neste styremøte

Lørdag 25. mars 2017 klokken 10:00 på Work work.