Hopp til innhold

Styremøte 2018 - 8. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 8. februar 2018 klokken 18:00–21.00
Forrige: 28. november kl 18:00 (Frivillighetshuset, Tøyen / Skype)

Deltakere

Fraværende


Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Strategi
3. Økonomi

Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her

4. Årsmøte og styrevalg
 • Årsmelding
 • Budsjett
 • Regnskap
 • Forslag ti valgkomite
5. Årets Wikipedianer
 • Se egen mail.
6. Nordisk møte i Stockholm
 • Hogne kan delta i programkomiteen.
 • Forslag: Wikimedia Norge bidrar med personell fra stab i "Support" komiteen sammen med John Andersson.
7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
8. Informasjon fra de ansatte
 • Orientering fra de ansatte er postet her.
9. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
 • Referat: Styremøte 2017 - 28. november#Referat
 • Kommentar til innkalling: Dato og agenda for var ikke godt kommunisert til alle. For neste gang sendes agendaen ut til styret og andre inviterte når datoen er satt.
2. Strategi
 • Styret hadde en gjennomgangnog gjorde noen mindre endringer, som å flytte første punktet inn i etterfølgende, og å legge inn punkt om teknologi.
 • Andrea legger utkastet ut på Google-doc dette sendes ut til høring til resten av styret og de ansatte. Målet er så å presentere ny strategi på Årsmøtet 3. mars.
3. Nordisk møte i Stockholm
 • Hogne deltar i programkomiteen
 • Astrid var ikke med på møtet for å diskutere bidrag fra de ansatte. Styret synes at det er opp til daglig leder å beslutte eventuelle bidrag og engasjement fra de ansatte.
4. Årets Wikipedianer
 • Hogne skriver en begrunnelse for årets Wikipedianer.
5. Informasjon fra de ansatte
 • Jorid orienterte
6. Neste styremøte
 • Agenda:
 • Årsmelding
 • Budsjett
 • Tidspunkt: Hogne finner tidspunkt og kaller inn

Utsettes til senere

x. Økonomi

Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her

x. Årsmøte og styrevalg
 • Årsmelding
 • Budsjett
 • Regnskap
 • Forslag til valgkomite
x. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs

Referat