Styremøte 2018 - 8. februar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 8. februar 2018 klokken 18:00–21.00
  Forrige: 28. november kl 18:00 (Frivillighetshuset, Tøyen / Skype)

  Deltakere

  Fraværende


  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Strategi
  3. Økonomi

  Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her

  4. Årsmøte og styrevalg
  • Årsmelding
  • Budsjett
  • Regnskap
  • Forslag ti valgkomite
  5. Årets Wikipedianer
  • Se egen mail.
  6. Nordisk møte i Stockholm
  • Hogne kan delta i programkomiteen.
  • Forslag: Wikimedia Norge bidrar med personell fra stab i "Support" komiteen sammen med John Andersson.
  7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
  8. Informasjon fra de ansatte
  • Orientering fra de ansatte er postet her.
  9. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

  En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  • Referat: Styremøte 2017 - 28. november#Referat
  • Kommentar til innkalling: Dato og agenda for var ikke godt kommunisert til alle. For neste gang sendes agendaen ut til styret og andre inviterte når datoen er satt.
  2. Strategi
  • Styret hadde en gjennomgangnog gjorde noen mindre endringer, som å flytte første punktet inn i etterfølgende, og å legge inn punkt om teknologi.
  • Andrea legger utkastet ut på Google-doc dette sendes ut til høring til resten av styret og de ansatte. Målet er så å presentere ny strategi på Årsmøtet 3. mars.
  3. Nordisk møte i Stockholm
  • Hogne deltar i programkomiteen
  • Astrid var ikke med på møtet for å diskutere bidrag fra de ansatte. Styret synes at det er opp til daglig leder å beslutte eventuelle bidrag og engasjement fra de ansatte.
  4. Årets Wikipedianer
  • Hogne skriver en begrunnelse for årets Wikipedianer.
  5. Informasjon fra de ansatte
  • Jorid orienterte
  6. Neste styremøte
  • Agenda:
  • Årsmelding
  • Budsjett
  • Tidspunkt: Hogne finner tidspunkt og kaller inn

  Utsettes til senere

  x. Økonomi

  Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her

  x. Årsmøte og styrevalg
  • Årsmelding
  • Budsjett
  • Regnskap
  • Forslag til valgkomite
  x. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
  x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

  En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs

  Referat