Styremøte 2021 - mandag 15. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 15. mars 2021 klokken 20.00-21.00.
Forrige: Styremøte tirsdag 23. februar 2021
Neste: Styremøte tirsdag 27. april 2021

Agenda

1. Konstituering

Styret konstituerer seg selv, deler oppgaver og går gjennom styreinstruksen.

2. Møteplan for 2021
3. Eventuelt

Referat

1. Konstituering

Trond Trosterud fortsetter som kasserer og Hilde S. Blix fortsetter som sekretær i styret. Styret diskuterte endringer til styreinstruksen. Styreleder vil i samarbeid med daglig leder presentere nytt forslag til vedtak på neste styremøte. Ansvar til kasserer er en av tingene som skal vurderes på nytt.

2. Møteplan for 2021

Møteplan: for 2021:

  • tirsdag 27. april 19.00
  • tirsdag 8. juni 19.00
  • tirsdag 24. august 19.00
  • mandag 25. oktober 19.00
  • Fredag 19. november i Oslo

Forslag til møteplan 2022:

  • Ett møte i slutten av januar og ett i slutten av februar
  • Årsmøte 12. mars 2022
3. Eventuelt