Hopp til innhold

Styremøte 2021 - tirsdag 27. april

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 27. april 2021 klokken 19.30-21.30.

Forrige: Styremøte mandag 15. mars 2021
Neste: Styremøte tirsdag 8. juni 2021

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Se Referat fra styremøte mandag 15. mars.

2. Strategi

Arctic Knot Wikimedia Language Conference og tilknytning til internasjonal 2030-strategi.

Ved daglig leder.

3. Økonomi

Gjennomgang av 1. kvartal, januar-februar-mars 2021. Se kvartalsrapport.

Ved daglig leder

4. Informasjon fra de ansatte

Rapport fra de ansatte kan leses her.

Ved ansatterepresentant

5. Fundraisingundersøkelse

Svarene på fundraisingspørsmålene og hva disse skal brukes til blir lagt frem for styret.

Ved ansatterepresentant

6. Gjennomgang av styringsdokument - Styreinstruks for Wikimedia Norge

Vi diskuterte styreinstruksen på det konstituerende styremøtet 15. mars, og ble enige om å presentere endringsforslag samlet for å diskutere og konkludere. Det er snakk om å justere tekst knyttet til ulike styremedlemmer ansvar, justere møtefrekvens, samt litt språklig opprydding. På dette møtet går vi gjennom gjennom endringsforslag og vedtar eventuelt ny instruks for styret.

Ved styreleder

7. Gjennomgang av styringsdokument - Retningslinjer for inkluderende møter

Debattklimaet på nett har endret seg de siste årene, og stadig flere opplever et hatsk debattklima og mange kvier seg for å delta i offentlig debatt. Det er ekstra viktig at Wikimedia Norge fremmer en god møtekultur, ettersom vi jobber for at kunnskap skal deles fritt, og at flere skal delta i kunnskapsproduksjon.

Spørsmål til diskusjon: Dokumentet Retningslinjer for inkluderende møter fokuserer på hvordan vi kan unngå diskriminering og trakassering. Kan vi også legge inn punkter som mer aktivt fremmer inkludering og oppfordrer flere til å delta?

Vi går gjennom endringsforslag og vedtar eventuelle nye retningslinjer for inkluderende møter.

Ved styreleder og styremedlem Stian Antonsen

8. Intern kommunikasjon i styret

Styret diskuterer og blir enige om hvilke programmer eller platformer vi skal bruke til digital kommunikasjon og digitale møter.

Ved styreleder.

9. Eventuelt


Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente innkalling og Referat fra styremøte mandag 15. mars.

2. Strategi

Arctic Knot Wikimedia Language Conference Daglig leder informerte om Arctic Knot Wikimedia Language Conference i tilknytning til internasjonal 2030-strategi. Konferansen skal foregå i juni, digitalt, og har godt med påmeldinger fra hele verden. Konferansen er en fin måte for Wikimedia Norge å synliggjøre Wikimedia Norge sitt arbeid på

3. Økonomi

Daglig leder tar styret gjennom kvartalsrapport for 1. kvartal, januar-februar-mars 2021: kvartalsrapport. Styret ber daglig leder om å legge fram et eksempel på de økonomiske prosessene rundt søknader og bruk av midler på et senere styremøte. Det ble også etterspurt en oversikt over prosjektene Wikimedia Norge jobber med.

4. Informasjon fra de ansatte

Ansattrepresentant Mali Brødreskift presenterte rapport fra de ansatte. Den kan leses her.

5. Fundraisingundersøkelse

Mali gikk gjennom svarene fra undersøkelsen og styret diskuterte hva disse bør brukes til. Målet er blant annet å få flere medlemmer, og å kommunisere tydeligere hva Wikimedia Norge gjør.

6. Gjennomgang av styringsdokument - Styreinstruks for Wikimedia Norge

Styret tok videre diskusjonen om styreinstruksen fra styremøtet i mars. Styret gjennomgikk endringsforslag knyttet til ulike styremedlemmer ansvar, møtefrekvens, samt litt språklig opprydding. Styret diskuterte kassererfunksjonen spesielt, men ble enige om å ikke endre i denne omgang. Styreleders forslag til øvrige endringer ble godkjent av styret.

7. Gjennomgang av styringsdokument - Retningslinjer for inkluderende møter

Styreleder og styremedlem Stian Antonsen tok opp forslag til styringsdokumentet Retningslinjer for inkluderende møter Styret diskuterte forslag til endringer i dokumentet og foreslo følgende: - Seksuell legning endres til seksuell orientering - Funksjonsnedsettelse endres til funksjonsvariasjon - Legg til kjønnsuttrykk etter kjønn

8. Intern kommunikasjon i styret

Styret diskuterte hvilke programmer eller plattformer vi bør bruke til digital kommunikasjon og digitale møter. Wikimedia bør prinsipielt være opptatt av å bruke plattformer basert på åpen kildekode, og personvernspørsmål løftes fram som sentralt. Styret uttrykte at endringer bør sikre at ikke dette forvansker kommunikasjonsflyten. Alternativer som ble diskutert var bigbluebutton, whereby og jit.si til videomøter. Til nå har vi brukt Google Meet. Telegram ble nevnt som alternativ til Messenger. Styret tar videre denne diskusjonen på senere møter.

9. Eventuelt

Ingen saker på eventuelt