Hopp til innhold

Styremøte 2021 - tirsdag 23. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 23. februar 2021 klokken 19.30-21.30.

Forrige: Styremøte tirsdag 11. februar 2020

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Se Referat fra styremøte tirsdag 11. februar 2020

2. Planlegging av saker til Årsmøte 2021
9. Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Se Referat fra styremøte tirsdag 2. februar 2021 Styret godkjente innkalling og referat

2. Planlegging av saker til Årsmøte 2021

Styret gjennomgikk sakene til årsmøtet og fordelte ansvar for presentasjoner av årsmelding, budsjett og handlingsplan. Styrets kommentarer og forslag til handlingsplan, budsjett og årsmelding innarbeides av daglig leder. Innkomne saker ble gjennomgått og vedtatt lagt fram slik forslagene forelå.

9. Eventuelt

Kåring av årets Wikipedianer ble foreslått utsatt til etter årsmøtet.