Styremøte 2021 - tirsdag 2, februar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted digitalt
  Dato 2. februar 2021 klokken 19.30-21.30.

  Forrige: Styremøte tirsdag 17. november 2020
  Neste: Styremøte tirsdag 23. februar 2021

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Se Referat fra styremøte 17. november 2020.

  2. Strategi

  Gjennomgang av implementering 2030-strategi, Wikimedia Norge sitt bidrag.
  Ved daglig leder

  3. Økonomi

  Gjennomgang av 4. kvartal, oktober-november-desember 2020.
  Ved daglig leder

  4. Informasjon fra de ansatte

  Orientering fra de ansatte.
  Ved daglig leder

  5. Gjennomgang av styringsdokumenter - Wikimedia Norge sin strategi

  Gjennomgang av Wikimedia Norge sin strategi og planlegging av revisjon.
  Ved styreleder

  6. Gjennomgang av styringsdokumenter - Vedtekter

  Gjennomgang av gjeldende vedtekter. Er det endringsforslag som bør leggest frem for Årsmøtet i 2021?
  Ved styreleder

  7. Planlegging av årsmøte 2021

  Årsmøte 2021 blir arrangert digitalt 6. mars.
  Ved styreleder og daglig leder

  8. Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Godkjent

  2. Strategi

  Wikimedia Norge har konsentrert oss om noen få områder i det store internasjonale strategiarbeidet. Vi jobber videre med mål om å få til en “Minority language hub”. De ansatte jobber med dette i tett dialog med Wikimedia Foundation, og Sigrun og Mali har deltatt på internasjonalt møte i regi av Wikimedia Foundation om dette.

  3. Informasjon fra de ansatte

  Daglig leder informerte. Fokus i vår blir Artic knot, “Minority language hub” og markeringen av at Wikipedia er 20 år. Nye medlemsløsninger er på plass.

  4. Økonomi

  Gjennomgang av kvartalsrapport ved daglig leder. Ingen store avvik.

  5. Gjennomgang av styringsdokumenter - Wikimedia Norge sin strategi

  Vi ønsker å evaluere punktet om mangfold siden dette er særlig viktig for organisasjonen. Det nye styret lager en plan for revidering av strategien som går ut i 2022 etter årsmøtet 6. mars. Vi ønsker å få medlemmene med i strategiarbeidet vi skal i gang med fram mot 2022.

  6. Gjennomgang av styringsdokumenter - Vedtekter

  Styret foreslår endringer i vedtektene punkt 4.

  7. Planlegging av årsmøte 2021

  Årsmøte 6. Mars. Orientering om planlegging av styreleder og daglig leder.

  8. Eventuelt

  Ingen saker