Styremøte 2022 - Fredag 17. juni

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Greenhouse i Oslo og digitalt
  Dato 17. juni 2022 klokken 12.00.

  Forrige: Styremøte 27. april 2022

  Agenda

  1. Info om GALA og samarbeidet mellom Skeivt arkiv og WMNO

  ved Keval Harie og Mali Brødreskift.

  2. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

  Forslag til vedtak: "Innkalling og referat blir godkjent" eller "Innkalling og referat blir godkjent med merknader".

  3. Orienteringer
  • Informasjon fra de ansatte v/ ansattrepresentant. Se også rapport.
  • Økonomi og personalressurser v/ daglig leder

  Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

  4. Mandat for medlemsutviklingsutvalg
  5. Styrets årshjul
  • Videre arbeid med strategi etter dagens samling
  • Styremøter høsten 2022.
  6. Eventuelt

  Referat

  Til stade fra styret: Marie, Sigrun, Stian Til stade frå administrasjonen: Mali, Elisabeth, Jon Harald Ikkje til stade fra styret: Fredrik, Trond

  1. Info om GALA og samarbeidet mellom Skeivt arkiv og WMNO

  Informasjon om det skeive arkivet GALA - Queer Archive frå Sør Afrika ved Keval Harie (Gala)og Stian Amadeus Antonsen (SAIH). Informasjon om Wikimedia Norge sitt samarbeid med Skeivt Arkiv ved Mali Brødreskift.

  2. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

  Innkalling og referat er godkjent.

  3. Orienteringer

  Styret vart orientert av administrasjonen om aktivitetar, økonomi og personalressursar. Stian måtte gå etter denne saka.

  4. Mandat for medlemsutviklingsutvalg

  Denne saka vart utsett til neste møte.

  5. Styrets årshjul

  Dei som var igjen i møtet diskuterte møteplan for hausten, men dette må vi ta igjen seinare, sidan fleire var fråverande. Styreleiar følgjer opp dette.

  6. Eventuelt

  Ingen saker på eventuelt.

  Strategisamling

  Etter ein liten pause fortsatte styret og dei ansatte med strategiseminar med Ulrika Eklund. På deler av dette deltok også Naomi, og Fredrik var med digitalt.


  Kl. 16-19.30: Strategiarbeid