Styremøte 2022 - Fredag 17. juni

Fra Wikimedia Norge
Hopp til navigering Hopp til søk
Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
Sted Greenhouse i Oslo og digitalt
Dato 17. juni 2022 klokken 12.00.

Forrige: Styremøte 27. april 2022

Agenda

1. Info om GALA og samarbeidet mellom Skeivt arkiv og WMNO

ved Keval Harie og Mali Brødreskift.

2. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Forslag til vedtak: "Innkalling og referat blir godkjent" eller "Innkalling og referat blir godkjent med merknader".

3. Orienteringer
  • Informasjon fra de ansatte v/ ansattrepresentant. Se også rapport.
  • Økonomi og personalressurser v/ daglig leder

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

4. Mandat for medlemsutviklingsutvalg
5. Styrets årshjul
  • Videre arbeid med strategi etter dagens samling
  • Styremøter høsten 2022.
6. Eventuelt

Kl. 16-19.30: Strategiarbeid