Årsplan 2021–2022/Styringsdokumenter

    Fra Wikimedia Norge

    For organisasjonens arbeid:


    For styret, kontrollkomiteen og valgkomtiteen:


    For de ansatte:


    For frivillige bidragsytere og alle andre med tilknytning til Wikimedia Norge: