Hopp til innhold

Retningslinjer for inkluderende møter

Fra Wikimedia Norge

Hvorfor trengs inkluderende møter?

Med møter mener vi i denne retningslinjen både møter og møteplasser, fysiske så vel som på internett, som arrangeres av Wikimedia Norge. Wikimedia Norge vil tilby et inkluderende møtemiljø fritt for trakassering og møtene skal kjennetegnes av respekt for hverandres ulike perspektiver. Større og mindre gruppers delvise eller totale fravær i redigeringsfellesskapet er et tegn på at også nødvendige perspektiver er fraværende. Arbeidet med å inkludere ulike mennesker og perspektiver gir oss derfor mulighet til å gjennomføre Wikimedia Norge sin visjon. Wikimedia Norge følger også Wikimedia Universal Code of Conduct som er retningslinjer for alle Wikimedia-organisasjoner og Wikimedia-prosjekter.

Har du spørsmål om disse retningslinjene eller en sak du vil ta opp? Ta kontakt gjerne med Astrid Carlsen, daglig leder i Wikimedia Norge: astrid@wikimedia.no, eller andre representanter fra organisasjonen, om du foretrekker det. Oversikt over styrets medlemmer finner du på denne siden: Styret. Oversikt over organisasjonens ansatte finner du på denne siden: Ansatte. Organisasjonen har også en kontrollkomité: Kontrollkomité

Hvordan inkluderer vi hverandre?

  • Vi verdsetter alles deltakelse
  • Vi tolererer ikke noen slags angrep eller trakassering på møtedeltakere
  • Språk eller bilder med seksuelt innhold hører ikke hjemme på møter, konferanser eller foredrag
  • Vi forventer at alle deltakere følger disse retningslinjene på møteplasser og i møter

Hva er trakassering?

Med trakassering menes utrivelige kommentarer relatert til kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsvariasjon, utseende, kroppsstørrelse, etnisitet, religion, politisk tilhørighet og lignende. Trakassering er også bruk av bilder med seksuelt innhold i offentlig sammenheng, skremmende oppførsel, forfølging, forstyrrende fotografering, avbryting av samtaler og upassende tilnærmelser.

Håndtering av trakassering

Om du føler deg trakassert eller ser noen andre bli det, eller om du har andre bekymringer, så ta kontakt med møtearrangør eller ansatte i Wikimedia Norge snarest. De hjelper gjerne til med å kontakte sikkerhetsvakter eller politi, gi eskorte eller på annet vis hjelpe de som føler seg utsatt med å føle seg trygge resten av møtet. Deltakere som blir bedt om å slutte med trakasserende oppførsel forventes å slutte umiddelbart. Om en deltaker er trakasserende kan møtets arrangør bruke de tiltak de finner nødvendige, inkludert å gi deltakeren en advarsel eller utestenge ham/henne.