Styremøte 2018 - 3. mars

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 3. mars 2018 klokken 10:00–10.45
  Forrige: 20. februar 2018 klokken 18:00–20.00
  Neste: 3. mars 2018 klokken 13:00–13.30

  Deltakere

  Fraværende

  Invitert

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Strategi
  3. Økonomi

  Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her.

  4. Wikimedia Foundation

  Til orientering:

  5. Årsmøte og styrevalg
  6. Personvernerklæring til godkjenning av styret

  Daglig leder har laget et utkast til Personvernerklæring for organisasjonen. For flere opplysninger om personvern, se Datatilsynet

  7. Neste styremøte

  Forslag: Konstituerende møte etter årsmøtet. Et fysisk møte i begynnelsen av juni i Oslo.

  Referat

  Saker til neste møte

  x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere

  En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs